Do zaprawiania nasion:

CF – zawiesina kapsuł do zaprawiania nasion (do bezpośredniego zastosowania lub po rozcieńczeniu wodą)

DS – proszek do suchego zaprawiania nasion (do bezpośredniego zastosowania)

ES – emulsja do zaprawiania nasion (do bezpośredniego zastosowania lub po rozcieńczeniu wodą)

FS – płynny koncentrat do zaprawiania nasion (do bezpośredniego zastosowania lub po rozcieńczeniu wodą)

GF – żel do zaprawiania nasion (do bezpośredniego zastosowania)

LS – roztwór do zaprawiania nasion (do bezpośredniego zastosowania lub po rozcieńczeniu wodą)

SS – proszek rozpuszczalny w wodzie do zaprawiania nasion

WS –  proszek do sporządzania zawiesiny wodnej służący do zaprawiania (do sporządzania zawiesiny w formie papki, służący do zaprawiania nasion)

Preparaty płynne do rozcięczania:

CS – zawiesina kapsuł w cieczy do stosowania po rozcieńczeniu wodą

DC – koncentrat dyspergujący do stosowania po rozcieńczeniu wodą

EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej do stosowania po rozcieńczeniu wodą

EO – emulsja, woda w oleju, do stosowania po rozcieńczeniu wodą

EW – emulsja, olej w wodzie, do stosowania po rozcieńczeniu wodą

ME – mikroemulsja (ciekła, klarowna forma użytkowa zawierająca olej i wodę przeznaczona do zastosowania bezpośrednio lub po rozcieńczeniu wodą)

GL – żel do sporządzania emulsji wodnej do stosowania po rozcieńczeniu wodą

HN – koncentrat do zamgławiania na gorąco (forma użytkowa do stosowania aparaturą do zamgławiania na gorąco – bezpośrednio lub po uprzednim rozcieńczeniu)

KN – koncentrat do zamgławiania na zimno (forma użytkowa do stosowania aparaturą do zamgławiania na zimno – bezpośrednio lub po uprzednim rozcieńczeniu)

OD – koncentrat w formie zawiesiny olejowej do stosowania po rozcieńczeniu wodą

OF –  koncentrat zawiesinowy rozcieńczony olejem do stosowania po rozcieńczeniu rozpuszczalnikiem organicznym

SC – koncentrat stężonej zawiesiny do stosowania po rozcieńczeniu wodą

SE – zawiesino-emulsja do stosowania po rozcieńczeniu wodą

SL – koncentrat do stosowania po rozcieńczeniu wodą

ZC – mieszanina form CS i SC do rozcieńczania wodą

ZE – mieszanina form CS i SE do rozcieńczania wodą

ZW – mieszanina form CS i EW do rozcieńczania wodą

Preparaty w formie stałej do rozcięczania:

EG – granule do sporządzania emulsji wodnej

SG – granule rozpuszczalne w wodzie

SP – proszek rozpuszczalny w wodzie

WG – granulat do sporządzenia zawiesiny wodnej

WP – proszek do sporządzania zawiesiny wodnej

Środki ochrony roślin gotowe do użytku (bez potrzeby rozpuszczania):

AE – dyspenser aerozolowy (forma użytkowa umieszczona w pojemniku, na ogół uwalniana rozpylaczem, w formie kropli, po uprzednim otwarciu zaworu)

AL – ciecz do stosowania w postaci nierozcieńczonej, która nie jest opisana specyficznym kodem. (w formie cieczy do bezpośredniego użycia)

AP – proszek do bezpośredniego stosowania, który nie jest opisany specyficznym kodem.

SD – koncentrat zawiesinowy do bezpośredniego stosowania

ME – mikroemulsja (ciekła, klarowna forma użytkowa zawierająca olej i wodę przeznaczona do zastosowania bezpośrednio lub po rozcieńczeniu wodą)

Inne:

FU – generator dymu (forma użytkowa łatwopalna, na ogół w postaci stałej, uwalniająca po zapaleniu substancję aktywną)

GB – przynęta granulowana na szkodniki

GE – produkt wytwarzający gaz drogą reakcji chemicznej.
XX – Inne – wszystkie formy użytkowe niemające dotychczas oznaczeń kodowych.

Czytaj także: „Integrowana ochrona roślin”