Standardowe (zwykłe):

nasiona, które nie zostały poddane specjalnym procesom. Są sprzedawane na wagę i/lub na sztuki, w zależności od gatunku. Zwykły materiał siewny spełnia normy krajowe.

Precyzyjne:

są to nasiona, które zostały poddane dodatkowym procesom. Mają ujednolicony rozmiar i wysoką zdolność kiełkowania.

Powlekanie nasion:

otoczenie nasion warstwą pigmentu bez zmiany ich kształtu. Zazwyczaj nasiona powlekane są zaprawami grzybo- lub owadobójczymi.

Otoczkowanie:

proces zmiany kształtu nasion poprzez pokrycie ich odpowiednim materiałem. Głównym celem jest ujednolicenie rozmiaru i kształtu, co ułatwia wysiew. Do materiału otoczkującego mogą też być dodawane dodatkowe składniki, np. zaprawy nasienne.

Podkiełkowywanie:

aktywowanie procesu kiełkowania w celu uzyskania szybszego i bardziej równomiernego wschodzenia roślin po wysianiu. Nasiona podkiełkowane do czasu wysiewu należy przechowywać w lodówce.

Nasiona precyzyjne, otoczkowane  i podkiełkowane sprzedawane są na sztuki.