Chitozan to pochodna chityny – biopolimeru występującego w ścianach komórkowych grzybów i zewnętrznych szkieletach stawonogów. W reakcjach odpornościowych chitozan uruchamia reakcje obronne porażonej rośliny. Zwiększa tolerancję na stres abiotyczny, głównie suszę, zasolenie, chłód i zranienia, poprzez indukowanie aktywności enzymów wchodzących w skład systemu antyoksydacyjnego oraz stymulowanie syntezy związków fenolowych. Oddziałując na przebieg pierwotnego i wtórnego metabolizmu chitozan wpływa na jakość plonu, a zwiększając m.in. stężenie kwasu abscysynowego powoduje zmniejszenie rozwartości aparatów szparkowych, co pociąga za sobą ograniczenie transpiracji i zmniejszenie zużycia wody bez redukcji plonu (np. u papryki).

Preparaty zawierające chitozan mogą być podawane doglebowo i dolistnie.

Autor: dr inż. Gabriela Wyżgolik

Czytaj także: „Czym są biostymulatory stosowane w uprawach roślin?