Czarna zgnilizna kapusty

Czarna zgnilizna kapusty  wywoływana jest przez bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris.  W początkowej fazie choroby na brzegach liści pojawiają się żółknące plamy w kształcie litery V.  Na tle plam widoczne są czerniejące nerwy biegnące wzdłuż głównego nerwu liści aż do głąba. Tkanki czernieją stopniowo w całej roślinie powodując szybkie gnicie liści. Choroba może rozwijać się w okresie przechowywania, dyskwalifikując całą partię kapusty do handlu.

Sprawca choroby zimuje w resztkach pożniwnych w glebie. Źródłem bakteriozy mogą być porażone nasiona i gatunki chwastów kapustowatych. W okresie wegetacji bakterie wnikają biernie wraz z wodą w miejscu uszkodzeń roślin oraz przez aparaty wodne znajdujące się na obrzeżach liści. Rośliny są najczęściej porażane od 2 dekady lipca, podczas wysokiej temperatury i wilgotności powietrza. Jak czytamy w jednej z,  przy dużej ilości opadów lub obfitym nawadnianiu przy temperaturze 25-30oC, objawy choroby pojawiają się już po 10-12 dniach od zakażenia.

Profilaktyka i zwalczanie*:

Należy przestrzegać 3-4 letniego zmianowania. Należy wysiewać zdrowe i chemicznie zaprawione nasiona. Unikać częstego deszczowania roślin w okresach wysokiej temperatury, szczególnie w nocy. W okresach największego zagrożenia stosować 2-3 krotnie, zapobiegawczo, zalecane środki ochrony roślin.

Mokra zgnilizna bakteryjna

Chorobę wywołują bakterie należące do rodzajów PseudomonasErwinia . Mokra zgnilizna bakteryjna na kapuście pekińskiej występuje zarówno w okresie wegetacji, jak i w czasie długotrwałego przechowania. Do infekcji dochodzi zwykle w miejscach uszkodzonych przez patogeny i szkodniki lub w sposób mechanicznych. Objawy choroby początkowo widoczne są w postaci małych, wodnistych plamek u nasady liści. Plamki szybko powiększają się i obejmują zasięgiem cały zaatakowaną część rośliny, która zaczyna gnić. Gnijące rośliny mają nieprzyjemny zapach. Choroba występuje najczęściej w okresach długotrwałej wilgotnej pogody, z temperaturą 25-30oC. I

Profilaktyka i zwalczanie*:

Do krótkotrwałego przechowywania lub transportu należy przeznaczać możliwie suche i nie uszkodzone mechanicznie rośliny. Należy w tym okresie utrzymywać temperaturę około 4oC. Do długotrwałego przechowywania przeznaczać nie przerośnięte i nie przejrzałe główki kapusty, z dobrą okrywą woskową na powierzchni liści.

Kiła kapusty

Kiła kapusty (Plasmodiophora brassicae) jest jedną z najgroźniejszych chorób roślin z rodziny kapustowate. Rośliny mogą być infekowane we wszystkich stadiach rozwojowych. Sprawca choroby atakuje system korzeniowy, następuje zaburzenie przewodzenia składników pokarmowych i wody, co prowadzi do więdnięcia roślin. W przypadku dużego nasilenia choroby dochodzi do zamierania roślin.

Więcej w artykule: Kiła kapusty

*zgodnie z zaleceniami „Metodyki Integrowanej Produkcji kapusty” opracowanej przez IO w Skierniewicach.