Opis i szkodliwość

Dorosła błonkówka ma odwłok pomarańczowy, głowę czarną. Długość ciała wynosi 6-8 mm, a rozpiętość skrzydeł 15 mm. Jaja są białawe, owalne. Larwa ma 11 par odnóży, długość do 20 mm i kształtem przypomina gąsienice motyli. Bezpośrednio po wylęgu jest szara, później zmienia barwę na szarozieloną. W miarę wzrostu ciemnieje, dorosła larwa jest prawie czarna i aksamitna.

Szczególnie groźne są larwy, które na młodych roślinach powodują gołożery, na starszych szkieletowanie liści. Przy dużej liczebności larw, wystarczy kilka dni aby zniszczyły całkowicie rośliny na plantacji.

Cykl rozwojowy

Zimuje dorosła larwa w kokonie w glebie, na głębokości około 5 cm. Wiosną na przełomie maja i czerwca wylatują dorosłe błonkówki. Samice składają jaja w tkankę liścia. Jedna samica składa 200-300 jaj. Po kilku dniach (5-15, w zależności od pogody), wylęgają się larwy i żerują intensywnie przez 2-3 tygodnie. Występuje w jednym lub w dwóch pokoleniach w ciągu roku.

Zwalczanie metodą integrowanej ochrony roślin:

  • Przy zakładaniu uprawy należy  unikać stanowisk w bezpośrednim sąsiedztwie plantacji innych roślin kapustnych i rzepaku.
  • Obserwacje nalatywania osobników dorosłych można prowadzić z użyciem żółtych tablic lepowych (przeznaczonych do odławianie połyśnicy marchwianki)
  • Opryski chemiczne przy pomocy zalecanych do IP środków ochrony roślin, należy wykonać w początkowym okresie zawiązywania główek lub kwiatostanów.