Grupy chemiczne – substancje aktywne insektycydów:

Fosforoorganiczne – chloropiryfos, dimetoad

Karbaminiany – pirymikarb, oksamyl

Neonikotynoidy – acetamipryd, chlotianidyna, imidachlopryd, tiachlopryd

Pyretroidy – alfa-cypermetryna, beta-cyflutryna, cypermetryna, deltametryna, esfenwalerat, lambda-cyhalotryna

Produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów – abamektyna, benzoesan emamektyny, spinosad

Antranilowane diamidy – chlorantraniliprol

Fenoksypirazole – fenpiroksymat

Karbazyniany – bifenazat

Oksadiazyny – indoksakarb

Pirazole – tebufenpirad

Pirydyny – piryproksyfen

Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy zapoznać się z etykietą dołączoną do produktu!

Czytaj także: „Integrowana ochrona roślin”