Odmiany kapusty głowiastej białej z odpornością na kiłę kapusty

KBN106 F1 (hodowla The Kiban / Alseed) –  odmiana przeznaczona na świeży rynek. Okres wegetacji 80-85 dni. Główki o masie do 4 kg, odporne na pękanie. Odmiana o średniej odporności na kiłę kapusty (IR: Pb). Odporna także na fuzariozę kapusty (HR: Foc) i czarną zgniliznę bakteryjną (IR: Xcc).

KBN117 F1 (hodowla The Kiban / Alseed) –  odmiana przeznaczona na świeży rynek, do przetwórstwa (kwaszenia) i do bardzo długiego przechowywania. Okres wegetacji 90-100 dni. Główki kuliste, wyrównane, o masie 4-5 kg. Są osadzone na bardzo wysokich głąbach, bez tendencji do przewracania się. Odmiana odporna także na fuzariozę kapusty (HR: Foc) i czarną zgniliznę bakteryjną (IR: Xcc). IR: Pb

KBN118 F1 (hodowla The Kiban / Alseed) –  odmiana średniopóźna (110-120 dni) przeznaczona na świeży rynek, do przetwórstwa (głównie kwaszenia) i do bardzo długiego przechowywania.  Bardzo długie okno zbiorcze. Główki kuliste, bardzo wyrównane i zwarte o masie 4-5 kg. Są osadzone na bardzo wysokich głąbach, bez tendencji do przewracania się. Odmiana odporna na fuzariozę kapusty (HR: Foc) i czarną zgniliznę bakteryjną (IR: Xcc).

Kilafox F1 /SGW0440 (hodowla Syngenta) – odmiana do przechowywania (do marca), na świeży rynek i przetwórstwo. Okres wegetacji 130-140 dni. Główki okrągłe, dorastają do 5 kg. Odmian ma również wysoką odporność na fuzariozę kapusty (HR: Foc). HR: Pb.

Kilaking F1 /SGW0823 (hodowla Syngenta) – okres wegetacji 135-140 dni. Odmiana przeznaczona dla przetwórstwa, zwłaszcza kiszenia. Wyrównane główki o masie 6-8 kg, są wysoko osadzone, nie maja tendencji do przewracania się. Nadają się do zbioru mechanicznego. Odmiana jest tolerancyjna także na pierścieniową plamistość kapusty. HR: Pb.

Kilaplon F1 (hodowla Syngenta) – odmiana polecana do kwaszenia. Okres wegetacji 130-135 dni. Główki wyrównane, dorastają do 7,5-9 kg, mają bardzo dobra strukturę wewnętrzną i silny system korzeniowy. HR: Pb

Kilastor F1 (hodowla Syngenta) – odmiana polecana na świeży rynek i do przetwórstwa, możliwość długiego przechowywania. Okres wegetacji 140-145 dni. Główki 4-6 kg, są tolerancyjne na wewnętrzne zbrunatnienie główek. HR: Pb

Report F1 (hodowla Bejo Zaden) – okres wegetacji około 115 dni. Odmiana przeznaczona do przetwórstwa. Główki wyrównane,  4-6 kg, mają krótki głąb wewnętrzny oraz delikatne unerwienie liści. Wysoka zawartość witaminy C. Odmianę wyróżnia wysoka zdrowotność – wysoka odporność także na fuzariozę kapusty (HR: Foc) i bielika krzyżowych (HR: Ac).

Odmiany kapusty głowiastej czerwonej z odpornością na kiłę kapusty

Lodero F1 (hodowla Bejo Zaden) – odmiana późna (około 121 dni) przeznaczona na zaopatrzenie świeżego rynku i do krótkiego przechowywania (do końca marca). Główki średniej wielkości, 1-2 kg, kształtne, zwarte. HR: Pb

Odmiany kapusty włoskiej z odpornością na kiłę kapusty

Cordesa F1 (hodowla Syngenta) – odmiana na świeży rynek, polecana do produkcji letniej i jesiennej. Okres wegetacji 110 dni. Główki o masie 1,5-2,5 kg, odporne na tipburn. HR: Pb.

Cordoba F1 (hodowla Syngenta) – odmiana do jesiennej produkcji na świeży rynek. Okres wegetacji 130-140 dni. Główki o masie 1,5-2,5 kg, ciemnozielony kolor liści. Odmiana ma także średnią odporność na bielika krzyżowych (IR: Ac). HR: Pb.