Kategoria: oberżyna

Nicienie (Nematoda) to małe, robakowatego kształtu szkodniki, które atakują warzywa uprawiane w gruncie zarówno w polu, jak i pod osłonami. Najczęściej spotykanymi gatunkami są: mątwiki (burakowy i ziemniaczany), guzak północny i niszczyk zjadliwy. Czytaj dalej

Szara pleśń atakuje wiele gatunków warzyw, zwłaszcza w uprawach pod osłonami. Występuje przez cały okres wegetacji i poraża wszystkie nadziemne części roślin. Sprawca choroby poraża także roślin ozdobne i sadownicze (szczególnie owoce jagodowe). Czytaj dalej

W przypadku chorób odglebowych najczęstszymi sprawcami atakującymi rośliny poprzez system korzeniowy są grzyby z rodzajów: Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, Didymella, Rhizoctonia, Colletotrichum, Verticillium, Sclerotinia. Główne źródła infekcji pierwotnej stanowić mogą zakażone nasiona, rozsada, podłoże. Wektorami patogenów są wiatr, woda. Mogą być także przenoszone mechanicznie podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Czytaj dalej

Mszyce to pluskwiaki z rodziny mszycowatych. Większość z nich jest polifagami - żerują na różnych gatunkach roślin. Wyrządzają szkody bezpośrednie (uszkadzając rośliny) i pośrednie (jako wektory wirusów). Czytaj dalej

Przędziorki (tzw. małe pajączki), są groźnymi szkodnikami wszystkich gatunków roślin uprawianych pod osłonami – szczególnie pomidorów, ogórków, papryki  i roślin ozdobnych. Należą do pajęczaków z rodziny przędziorkowatych. Czytaj dalej