Kategoria: pomidor

Niewłaściwe nawożenie pomidora doprowadza do niedoboru składników pokarmowych. Mogą one doprowadzić do poważnych zaburzeń fizjologicznych, uniemożliwiają prawidłowy wzrost i rozwój roślin. W artykule omawiamy objawy niedoboru makroelementów. Czytaj dalej

Dużym problemem dla polskich producentów pomidorów od kilkunastu lat jest wirus mozaiki pepino (PepMV). W Polsce po raz pierwszy zidentyfikowano go 2002 r., natomiast na dużą skalę wystąpił w 2006 r. Czytaj dalej

Integrowana ochrona pomidora uprawianego w gruncie polega na stosowanie wszystkich dostępnych metod walki z chorobami, szkodnikami i chwastami. W pierwszej części artykułu wymienione są podstawowe sposoby walki z agrofagami, do których zaliczamy metody: agrotechniczna, mechaniczna, fizyczna i hodowlana. Czytaj dalej

Pomidory gruntowe, podobnie jak spod osłon, wrażliwe są na niedobory mikroelementów. Brak odpowiedniej ilości składników pokarmowych wpływa niekorzystnie na rozwój roślin oraz jakość owoców, co może doprowadzić do spadku plonu handlowego. Czytaj dalej

Nicienie (Nematoda) to małe, robakowatego kształtu szkodniki, które atakują warzywa uprawiane w gruncie zarówno w polu, jak i pod osłonami. Najczęściej spotykanymi gatunkami są: mątwiki (burakowy i ziemniaczany), guzak północny i niszczyk zjadliwy. Czytaj dalej

Pomidor jest rośliną o wysokich wymaganiach cieplnych, wrażliwą na chłody. Zaliczany jest do roślin o średnich wymaganiach wodnych. Nie ma zbyt dużych wymagań, co do gleby. Czytaj dalej