Ochrona biologiczna upraw

Łukasz Kutermach z firmy Koppert podkreślał, że pożyteczne organizmy mogą być stosowane z powodzeniem w polowych uprawach warzyw. Biologiczna ochrona stanowi alternatywne rozwiązanie dla stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Entopatogeniczne nicienie Steinernema feltiae (preparaty Capirel i Entonem) zwalczają stadia larwalne szkodników glebowych np. śmietki (w uprawie rzodkiewki, cebuli) lub połyśnicy marchwianki. Nicienie wnikają do wnętrza szkodnika gdzie uwalniają bakterie, które przekształcają tkankę nosiciela w źródło pożywienia dla nicieni. Szkodnik umiera w ciągu kilku godzin lub dni. W przypadku warzyw uprawianych z rozsady zalecane jest stosowanie preparatów w dawce 5 000 do 10 000 nicieni, produkt aplikuje się przez podlewanie. W przypadku śmietki lub dużej presji szkodników zabieg należy powtórzyć po 2-3 tygodni.

Grzyb Trichoderma harzianum T22 zawarty w biofungicydach z serii Trianum kolonizuje system korzeniowy roślin, rywalizuje z patogenami o przestrzeń życiową i składniki odżywcze. Chroni rośliny przed chorobami odglebowymi powodowanymi przez patogeny z rodzajów m.in. Phytium, Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotinia. Indukuje naturalną odporność roślin. Trianum G (w formie granulatu) polecane jest do mieszania z glebą np. w trakcie wysiewu marchwi. Trianum P (w formie proszku) może być stosowe poprzez zabiegi dolistne, podlewanie czy przez system nawadniania. Ł. Kutermach szczególnie polecał preparaty z serii Trianum do zwalczania zgnilizny twardzikowej w uprawach gruntowych sałaty i rzodkiewki. Można mieszać je z fungicydami, z wyjątkiem środków zawierających tebukonazol.

Jak podkreślał przedstawiciel firmy Koppert, aby preparaty zawierające pożyteczne organizmy podziałały muszą być spełnianie odpowiednie warunki, takie jak wilgotność i temperatura. Najlepiej aby zabieg przeprowadzać wieczorem.

Łukasz Kutermach z firmy Koppert

Konwencjonalna ochrona upraw

Tomasz Chochorowski przedstawił portfolio firmy Innvigo – polskiego producenta środków ochrony roślin. Z oferty fungicydów polecał środki zawierające azoksystrobinę Makler Plus 250 SC i Makler 250 SE. Są to preparaty o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby i organizmy grzybopodobne. Mają szeroki pakiet rejestracji w wielu uprawach warzyw (m.in. korzeniowych, cebulowych, kapustnych, strączkowych) w gruncie. Kier 450 SC (azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol) to fungicyd o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie m.in. warzyw przed chorobami grzybowymi. Może być stosowany w uprawach cebuli (alternarioza cebuli, rdza pora), kapusty głowiastej (czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy kapustnych, plamistość pierścieniowa kapustnych, bielik krzyżowych), selera korzeniowego (septorioza selera, chwościk selera) i burak ćwikłowego (chwościk buraka, mączniak prawdziwy).

Z grupy insektycydów T. Chochorowski polecał Los Ovados oraz Spis 200 SE zawierające acetamipryd. Są to środki o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczone do zwalczania szkodników ssących i gryzących m.in. śmietek, mszyc, gąsienic uszkadzających liście, pchełek, wciornastków. Na roślinie działają powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Środki są zarejestrowane w uprawach warzyw m.in. korzeniowych, cebulowych, kapustnych. W uprawach kapusty do zwalczania mszyc prelegent polecał środek Riposta 500 WG (pirymikarb) o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym. Zwalcza także mszyce uodpornione na związki fosforoorganiczne. Na roślinie działa systemicznie.

Amstaf 800 EC to herbicyd zawierający prosulfokarb przeznaczony do stosowania doglebowego i nalistnego. Środek jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania. Zwalcza gatunki takie jak: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.

Tomasz Chochorowski przedstawił portfolio firmy Innvigo

Nawożenie warzyw

Andrzej Miąsko z firmy ICL Polska do nawożenia upraw warzyw polecał nawozy granulowane o spowolnionym działaniu z serii Agromaster. Nawozy te przez kilka miesięcy stopniowo uwalniają składniki odżywcze do gleby, co zaspokaja potrzeby roślin w ciągu okresu wegetacyjnego. Okres działania nawozu wynosi: 1-2, 2-3, 3-4 lub 5-6 miesięcy. Należy je stosować podczas sadzenia roślin.

Do nawożenia dolistnego A. Miąsko polecał serię Agroleaf Power (nawozy NPK). Agroleaf Power Calcium (12-5-19 oraz wapń i magnez) zapobiega niedoborom wapnia oraz uzupełniania wapń i mikroelementy w roślinach o dużym zapotrzebowaniu na ten pierwiastek, takich jak sałata czy kapusta. Zapobiega chorobom fizjologicznym, np. zamieraniu brzegów blaszek liściowych (tip burn). W skład serii wchodzi także Agroleaf Power Magnez zawierający dodatkowo magnez i siarkę.

Nova PeKacid to bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy, nawóz PK (60-20) polecany do zakwaszenia wody stosowanej m.in. do zabiegów z użyciem środków ochrony roślin. Doskonale sprawdza się przy twardej wodzie lub glebie wapiennej.

Andrzej Miąsko z firmy ICL Polska (fot. 1-4 A. Czarnecka)