Biostymulacyjne oddziaływanie pożytecznych bakterii prowadzi do zwiększonej syntezy hormonów roślinnych (auksyn, giberelin, cytokinin i kwasu abscysynowego). Ich działanie skutkuje także zwiększeniem dostępności pierwiastków oraz intensywniejszym ich pobieraniem (zwłaszcza azotu). Zwiększają tolerancję na stres abiotyczny i biotyczny, poprawą wzrostu i rozwoju roślin.

W sprzedaży dominują preparaty bakteryjne z Bacillus Subtillis i Bacillus Megaterium, które zabezpieczają rośliny przede wszystkim przed patogenami glebowymi, poprawiają wigor roślin i stwarzają korzystne warunki do rozwoju korzeni w glebie.

Na rynku dostępne są także preparaty z bakteriami  Bacillus thuringiensis var. kurstaki, które wykazują działanie owadobójcze w stosunku do gąsienic wielu szkodliwych gatunków motyli (Lepidoptera). Bakterie wytwarzają toksyczne białko powodujące paraliż i uszkodzenie przewodu pokarmowego gąsienic. Zaprzestają one żerowania i nie wyrządzają dalszych szkód. Śmierć gąsienicy następuje kilka dni później.