Roztocze to pożyteczne pajęczaki bardzo małych rozmiarów – można zaobserwować je na roślinie za pomocą lupy. Wszystkie gatunki przechodzą 5 stadiów rozwojowych: jajo, larwa, 2 stadia nimfy (protonimfa, deutonimfa) i osobnik dorosły. Żerują osobniki dorosłe i nimfy, które aktywnie przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia. Nakłuwają ciało szkodnika aparatem gębowym (kłująco-ssącym) i wysysają wnętrzności. Pozostają tylko puste powłoki ciała szkodnika.

Produkty zawierające drapieżne roztocze w formie saszetek z zawieszką (do rozwieszenia na roślinach) lub w butelkach wypełnionych otrębami lub wermikulitem. Dawka powinna być dostosowana do aktualnych warunków w uprawie. Przed ich zastosowaniem warto skonsultować ją z doradcą.

Roztocza polecane w uprawach warzyw

 Amblyseius swirski zwalcza pierwsze stadium larwalne wciornastków, młodsze stadia rozwojowe przędziorków, jaja i larwy mączlików. W przypadku braku pokarmu może odżywiać się pyłkiem. Należy go stosować prewencyjnie lub z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników.

Osobnik dorosły jest koloru beżoworóżowego, owalny z szerszym końcem ciała, ma krótkie odnóża. Larwa i nimfy przypominają osobnika dorosłego tylko są nieco mniejsze. Jaja są owalne, bladobiaławe.

A. swirskii najlepiej rozwija się w temperaturze 25-28°C i wilgotność powietrza powyżej 70%. Toleruje bardzo wysokie temperatury. Jest wrażliwy na niską wilgotność powietrza (poniżej 60%). Okres rozwoju od jaja do postaci dorosłej w temperaturze 25°C wynosi około 5 dni. Samica składa wtedy średnio 2 jaja dziennie. A. swirskii zjada 5–10 szkodników na dobę.

Dobroczynek kalifornijski (Neoseiulus = Phytoseiulus californicus) – samice żywią się wszystkimi stadiami rozwojowymi przędziorków. Nimfy preferują jaja, larwy i nimfy, natomiast larwy – jaja szkodnika. W przypadku braku przędziorków ten roztocz może przetrwać pewien czas odżywiając się pyłkiem roślin. Stosowany jest prewencyjnie lub z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników. 

Dorosły osobnik ma ciało przezroczyste, w odcieniu białopomarańczowym lub żółtym, kształtu owalnego, długości około 0,5 mm, z 4 parami krótkich odnóży. Nimfa jest podobna do osobnika dorosłego, tylko mniejsza. Larwa ma 3 pary odnóży i jest jaśniejsza od stadiów ruchomych. Jajo owalne, przeźroczyste lub koloru białego.

Osobniki dorosłe żyją około 20 dni. Samica może złożyć do 4 jaj dziennie. W zależności od temperatury rozwój jednego pokolenia trwa od 4 do 12 dni. N. californicus wykazuje aktywność w szerokim zakresie temperatur (8-35°C), szybciej rozwija się w wyższej temperaturze. Wilgotność względną powietrza N. californicus toleruje w zakresie 40-80% ale preferuje na poziomie ponad 70%. W ciągu doby pojedynczy drapieżca może zjeść ponad 5 przędziorków.

Dobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis) jest jednym z najważniejszych wrogów naturalnych przędziorka chmielowca. Osobniki dorosłe żerują na wszystkich stadiach rozwojowych przędziorków, nimfy preferują larwy i jaja szkodnika.  P. persimilis może być stosowany po pojawieniu się pierwszych przędziorków lub w ogniska występowania szkodnika. Przy braku szkodników ginie, dochodzi do kanibalizmu, co powoduje stopniowe zanikanie populacji. Może być stosowany łącznie z dobroczynkiem kalifornijskim.

Dorosły osobnik ma ciało w kolorze czerwonym, gruszkowatego kształtu, długości około 0,5 mm, z 4 parami długich odnóży. Nimfa ma kolor jasnoczerwony, przypomina osobniki dorosłe.  Larwa jest jasnoróżowa. Jajo owalne, przeźroczyste z lekkim odcieniem różowym.

Ten drapieżny roztocz preferuje niższe temperatury. W 20°C populacja dobroczynka szklarniowego rozwija się szybciej niż populacja przędziorka. Dorosła samica może złożyć do 60 jaj podczas swojego około 50-dniowego życia, gdy średnia temperatura wynosi 23°C. Całkowity czas rozwoju od jaja do postaci dorosłej waha się od 5 dni (w temperaturze 30⁰C) do około 25 dni (w temperaturze 15⁰C). P. persimilis wymaga wysokiej wilgotności powietrza (70-80%).

Dobroczynek szklarniowy szybko przemieszcza się i jest bardzo żarłoczyny. W ciągu jednego dnia, w optymalnych warunkach osobnik dorosły może zjadać 20 jaj i larw oraz 5 dorosłych osobników przędziorka.

Amblyseius limonicus  zwalcza larwy wciornastków (w pierwszym i drugim stadium larwalnym) oraz jaja i larwy mączlików (wszystkie stadia larwalne). Nie można go stosować w uprawach pomidora.

A. limonicus działa najskuteczniej w temperaturach w 13-25°C. W temperaturach przekraczających 30°C przestaje być skuteczny. Jest wrażliwy na wilgotność względną powietrza poniżej 70%.