Opis

Śmietka kapuściana (Delia radicum) to szara muchówka długości 5-7 mm. Larwa jest biała, beznoga, długości do 8 mm, bez wyodrębnionej głowy. Jajo białe, wydłużone, długości do 1,2 mm. Bobówka początkowo są żółte, później brązowe, długości do 6 mm.

Cykl rozwojowy

Szkodnik w ciągu roku ma 2-3 pokolenia. Śmietka zimuje w stadium bobówki w glebie. Wylot muchówek pokolenia zimującego odbywa się, w zależności, od pogody w końcu kwietnia lub na początku maja (gdy temperatura gleby osiągnie 10oC). Śmietki składają jaja pomiędzy grudkami ziemi lub wokół szyjki korzeniowej roślin. Jedna samica w ciągu życia może złożyć do 120 jaj. Larwa wylęga się po 3-7 dni i żeruje na korzeniach. Drugie pokolenie śmietki kapuścianej, pojawia się połowie czerwca, a trzecie w sierpniu. Samice 2. i 3. pokolenia umieszczają jaja na łodygach i ogonkach liściowych.

Szkodliwość

Larwy pierwszego pokolenia żerują na korzeniach w zewnętrznej i wewnętrznej części korzenia. W efekcie rośliny więdną i z czasem zamierają. Larwy drugiego pokolenia dodatkowo drążą korytarze u podstawy kapusty (nasada nerwów dolnych liści) oraz róż kalafiorów i brokułów. W późniejszym okresie larwy wgryzają się do środka róż drążąc liczne korytarze, przez co tracą one wartość handlową.

Zwalczanie metodą integrowanej ochrony roślin:

  • Głęboka orka wykonana po zbiorze roślin zmniejsza liczbę zimujących bobówek.
  • Przy zakładaniu plantacji należy  unikać stanowisk w bezpośrednim sąsiedztwie długo kwitnących takich jak wieloletnie bobowate, rzepak, plantacje nasienne.
  • Muchówki gromadzą się na kwitnących chwastach i żywią się ich nektarem. W związku z tym należy niszczyć chwasty przez cąły okres uprawy.
  • Zaprawianie nasion insektycydami przy uprawie kapusty odmian średnio wczesnych i późnych, a przy uprawie kapusty odmian wczesnych zaleca się podlewanie rozsady bezpośrednio przed sadzeniem roślin.
  • Obserwacje nalatywania osobników dorosłych można prowadzić z użyciem żółtych tablic lepowych.
  • Opryski chemiczne przy pomocy zalecanych do IP środków ochrony roślin, można wykonywać po przekroczeniu progu zagrożenia, który wynosi 1 jajo na 1 roślinę.