Rodzaje tablic lepowych

Standardowe tablice lepowe mają kształt prostokątny (np. 10 x 25 cm; 17 cm x 24 cm). Zrobione są z papieru sylikonowego i pokryte nie wysychającym oraz nierozpuszczalnym w wodzie klejem entomologicznym. Są odporne na wodę i promieniowanie UV oraz bezpieczne dla ludzi i zwierząt domowych. 

Żółte tablice lepowe są wykorzystywane na szeroką skalę w uprawach pod osłonami do monitoringu mączlików, mszyc, ziemiórek, minarek. W uprawach polowych do sygnalizacji pojawu połyśnicy marchwianki. Tablice w kolorze niebieskim w uprawach pod osłonami przeznaczone są do monitoringu wciornastków. Tablice lepowe w kolorze białym – do odławiania zmienika lucernowieca, kistnika. Tablice czarne – do monitoringu Tuta absoluta.

Tablice należy wieszać za pomocą specjalnych zawieszek (drucików, haczyków) nad wierzchołkiem roślin. W przypadku odławiania ziemiórek i szkodników wylatujących z gleby tablice można zamontować nad podłożem. Jeśli celem jest wykrywanie szkodników, zaleca się stosowanie 5 tablic na każde 1000 m². W celu masowego odławiania szkodników, w ogniskach występowania należy używać co najmniej 1 pułapki na 20 m². Przy masowym nalocie szkodników można zastosować taśmy lepowe, które służą do odławiania większej ilości owadów.

Najnowszą generację pułapek, używaną na coraz większą skalę w uprawach warzyw, stanowi połączenie pułapek barwnych z feromonami.  Feromony są to związki chemiczne wydzielane przez dany organizm, służące do wywoływania określonej reakcji lub zachowania u osobników tego samego gatunku. Najczęściej stosowane są feromony płciowe zwabiają samce.

Dzięki szybkiej informacji o ich pojawieniu się szkodników, można szybko wprowadzać odpowiednie środki biologiczne w celu ich zwalczenia. Niejednokrotnie pozwala to na uniknięcie stosowania środków chemicznych.