Cukinia, kabaczek i patison są roślinami jednorocznymi, jednopiennymi, rozdzielnopłciowymi i owadopylnymi. Uprawia się je z siewu nasion bezpośrednio do gruntu (najlepiej po 15 maja) lub z rozsady (przygotowuje się ją w drugiej połowie kwietnia).

Cukinię zarówno z siewu , jak i z rozsady uprawia się w rzędach oddalonych od siebie o 1 m, a w rzędzie rośliny powinny rosnąć co 80 cm. Kabaczek wymaga większej rozstawy rzędów ze względu na płożące się pędy. Rozstawa taka gwarantuje optymalne wykorzystanie powierzchni uprawnej i łatwy dostęp do roślin w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych i zbioru owoców.

Wymagania klimatyczne

Cukinia, kabaczek i patison pochodzą ze strefy klimatu równikowego. Z tego powodu mają duże wymagania cieplne i wodne, chociaż zdecydowanie mniejsze niż inne warzywa dyniowate. Optymalna temperatura do ich prawidłowego rozwoju to 20-25°C. Przy temperaturze 13-14°C zostaje zahamowany ich wzrost, a poniżej 0°C rośliny giną.

Wymienione powyżej gatunki mają również bardzo wysokie zapotrzebowanie na wodę. Wynika ono z ogromnej świeżej masy wytwarzanej przez rośliny i płytkiego systemu korzeniowego. Optymalna wilgotność podłoża wynosi 80-90%.

Stanowisko i wymagania glebowe

Cukinia, kabaczek i patison najlepiej rosną na glebach żyznych, próchnicznych, strukturalnych, szybko nagrzewających się, o dobrych stosunkach powietrzno-wodnych, dobrze utrzymujących wilgotność (80-90%), najlepiej o niegłębokim poziomie wody gruntowej (80-90 cm). Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego (powinien się zawierać w zakresie pH 6,0-7,2).

Do uprawy „małej dyni” najlepsze są stanowiska nasłonecznione i osłonięte od wiatru.

Płodozmian

Nie należy nie uprawiać cukinii, kabaczka i patisona po roślinach dyniowatych i psiankowatych na tym samym polu częściej niż co 4 lata, ponieważ atakowane są przez te same patogeny chorobotwórcze i szkodniki.

Cukinia, kabaczek i patison mogą być uprawiane po: burakach, grochu, pomidorze, porze, rzodkiewce, skorzonerze.

Przyspieszona uprawa pod osłonami

Możliwa jest również uprawa cukinii i kabaczków pod różnego rodzaju okryciami. W polu można zastosować białą agrowłókninę (17-20 g/m2 ), która chroni młode rośliny przed wiosennymi przymrozkami i utratą wody oraz przyspiesza wzrost i prawidłowy rozwój roślin, a także plonowanie o ok. 2 tygodnie.
Popularna stała się uprawa cukinii w nieogrzewanych tunelach foliowych. Do uprawy w tunelach najlepiej wybierać odmiany dedykowane do tego typu produkcji.

Źródło: „Metodyka INTEGROWANEJ PRODUKCJI CUKINII, KABACZKA I PATISONA”, Opracowanie zbiorowe, Warszawa, marzec 2023 r.