Sprawcy i objawy choroby

Zespół patogenów (grzyby z rodzaju Pythium, Fusarium, Phytophthora i Alternaria) występujące w glebie stanowią duże zagrożenie w produkcji rozsady. Zapobieganie przed tymi agrofagami jest szczególnie ważnym elementem w utrzymaniu dobrej kondycji roślin i wysokiej zdrowotności po ich posadzeniu na miejsce stałe i zapobiega występowaniu epidemii różnych chorób infekcyjnych. Dlatego podłoże i substraty ogrodnicze przeznaczone do produkcji rozsady muszą być wolne od wszelkich patogenów bakteryjnych i grzybowych.

Zgorzele siewek powodujące straty w okresie wschodów roślin najczęściej nasilają się w okresie niskiej temperatury i wysokiej wilgotność gleby. Ponadto zbyt głęboki wysiew nasion oraz nie stosowanie podstawowego zabiegu ochronnego jakim jest przedsiewne zaprawianie nasion, również istotnie wpływa na straty powodowane zgorzelą.

Rozróżniamy zgorzel przedwschodową, czyli mającą miejsce w okresie produkcji rozsady, gdzie następuje zamieranie kiełków przed wschodami. Istnieje również zgorzel powschodowa, przejawiająca się zamieraniem siewek po wschodach. Często rośliny porażone w starszym wieku mogą przetrwać zakażenie, ale część podliścieniowa jest wówczas zdrewniała i lekko przewężona. Największe straty choroba wywołuje wówczas, gdy kiełkowanie nasion i wzrost siewek odbywa się bardzo powoli lub gdy siewki pikowane są zbyt głęboko do wilgotnego oraz przelanego wodą podłoża. Zbyt mała ilość światła i duże zagęszczenie roślin w okresie produkcji rozsady sprzyja nasileniu zgorzeli siewek.

Profilaktyka i zwalczanie

Wysiewać nasiona o dobrych parametrach wartości siewnej (sile i energii) kiełkowania. Bezwzględnie stosować zaprawione kompleksowo środkami grzybobójczymi i owadobójczymi. Wiele firm nasiennych dostarcza na rynek nasiona warzyw w pełni zaprawionymi zaprawami grzybobójczymi. Takie nasiona należy zaprawi uzupełniająco tylko jedną z zapraw owadobójczych zalecaną w programie ochrony, ale metodą na sucho.
Do produkcji rozsady używać podłoży wolnych od chorób glebowych, najlepiej dobrej jakości substratów torfowych. Bardzo dobrą metodą uprawy rozsady jest wysiew nasion do wielodoniczek wypełnionych substratem wolnym od chorób.

Źródło: „Metodyka INTEGROWANEJ PRODUKCJI KAPUSTY PEKIŃSKIEJ”, Opracowanie zbiorowe Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Warszawa wrzesień 2014 r.