Sprawcy i objawy choroby

W produkcji rozsady duże zagrożenie stanowi zespół patogenów (grzyby z rodzaju Pythium, Fusarium, PhytophthoraAlternaria) występujące w glebie, które powodują zgorzel siewek. Rozróżniamy zgorzel przedwschodową, która występuje w okresie produkcji rozsady i doprowadza do zamierania kiełków przed wschodami. Zgorzel powschodowa powoduje zamieraniem siewek po wschodach. Niekiedy porażone rośliny mogą przetrwać zakażenie, ale część podliścieniowa jest wówczas zdrewniała i lekko przewężona.

Objawy choroby nasilają się w okresie niskiej temperatury i wysokiej wilgotność gleby. Zgorzel siewek wywołuje największe straty, gdy kiełkowanie nasion i wzrost siewek odbywa się bardzo powoli lub gdy siewki pikowane są zbyt głęboko do wilgotnego oraz przelanego podłoża. Zbyt mała ilość światła i duże zagęszczenie roślin w okresie produkcji rozsady sprzyja nasileniu zgorzeli siewek.

Profilaktyka i zwalczanie

Nasiona przed wysiewem powinny być zaprawione kompleksowo środkami grzybobójczymi i owadobójczymi. Podłoże i substraty ogrodnicze przeznaczone do produkcji rozsady muszą być wolne od bakterii i grzybów. Bardzo dobrą metodą uprawy rozsady jest wysiew nasion do wielodoniczek wypełnionych substratem wolnym od chorób.

Nasiona nie należy wysiewać zbyt głęboko.