Tag: szkodniki roślin + mszyce

Mszyce to pluskwiaki z rodziny mszycowatych. Większość z nich jest polifagami - żerują na różnych gatunkach roślin. Wyrządzają szkody bezpośrednie (uszkadzając rośliny) i pośrednie (jako wektory wirusów). Czytaj dalej