Zabiegi chemiczne

W obiektach uprawowych gleba odkażana może być kompleksowo  z wykorzystaniem środków ochrony roślin Nemasol 510 SL lub Basamid 97 WG. Bezwzględnie należy przestrzegać wszystkich zaleceń z etykiety preparatów. Gwarancją prawidłowego i skutecznego zabiegu odkażającego chemicznego jest przestrzeganie zaleceń producenta. Aktualnie dopuszczone preparaty do odkażania działają gazowo i po zabiegu najlepiej glebę przykryć folią – zwiększa to efektywność zabiegu. Bardzo istotne jest przestrzeganie karencji po zabiegu, która w zależności od temperatury gleby może trwać kilkanaście do kilkudziesięciu dni.

Termiczne odkażanie gleby

Odkażanie można przeprowadzić poprzez parowanie gleby (za pomocą pary wodnej) w wysokiej temperaturze ok. 90-100°C przez 20-30 minut. W tym przypadku często do tego celu wykorzystuje się folię termoodporną, pod którą wprowadza się parę za pomocą węża parowego.

Alternatywne metody

Do odkażania gleby można zastosować nawóz Perlka (cyjanamid wapnia), który zawiera 19,8% N i 50% CaO. Doskonale sprawdza się on w uprawach warzyw kapustnych gdyż odkwasza glebę, dzięki czemu ogranicza porażenie roślin przez kiłę kapusty. W uprawach kapusty na zbiór wczesny ogranicza również zachwaszczenie. Jest on skuteczny także w uprawach papryki. Cyjanamid wapnia przechodzi w glebie szereg reakcji chemicznych – powstają fitotoksyczne związki niszczące bakterie, grzyby, nicienie oraz nasiona chwastów. Nawóz należy wymieszać z glebą, podlać i stanowisko przykryć folią. Z powodu fitotoksyczności przed sadzeniem rozsady należy zachować 2-3 dni karencji na każde 100 kg nawozu zużytych do odkażania. Zabieg najlepiej wykonać po zakończeniu sezonu uprawy. Nawóz można stosować również jako źródło azotu.

Biofumigacja polega na wysianiu specjalnych gatunków, które po rozdrobnieniu miesza się z glebą i przykrywa folią. Związki zawarte w tkankach tych roślin przekształcają się w substancje, które działają grzybobójczo i bakteriostatycznie. Wykorzystywane są rośliny z rodziny kapustowatych (zawarte w tkankach glukozynolany przekształcają się w glebie w izotiocyjany) lub sorgo (tkanki zawierają duże ilości duryny, które przekształcają się w glebie w cyjanowodów). Stosowanie biofumigacji do odkażania wymaga wyłączenia obiektu z produkcji.

Biosolaryzacja jest to odkażanie stanowiska z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Polega on na przykryciu gleby przezroczystą folią z tworzywa sztucznego na czas 4-6 tygodni, w okresie największego nasłonecznienia. Rozwiązanie takie powszechnie wykorzystuje się na południu Europy, w Polsce nie jest jeszcze stosowane.