Objawy niedoboru makroelementów

Azot (N) – najstarsze, dolne liście stają się jasnozielone, po czym szybko żółkną. Chloroza posuwa się w kierunku wierzchołka. Przy silnym deficycie azotu żółkną także młodsze liście. Główki są małe, niedorośnięte, plon znacznie obniżony.

Fosfor (P) – osłabiony wzrostem. Liście są drobne. Czerwonym przebarwieniem starszych liści, zaczynające się od brzegów blaszki liściowej. Osłabienie tempa wzrostu i opóźnienie tworzenia główek.

Potas (K) – kruchość liści. Utrata intensywnie zielonej barwy na brzegach liści zewnętrznych – brzegi dolnych liści, poczynając od wierzchołka – jaśnieją, następnie żółkną i zamierają (zasychanie brzegów blaszki liściowej).
W konsekwencji dolne liście mogą się obłamywać w trakcie zbioru i transportu. Główki są małe i luźne, słabo wykształcone.

Wapń (Ca) w młodych tkankach kapusty jest przyczyną choroby fizjologicznej „tipburn” – brzegowego zamierania blaszek liściowych. Na obwodzie najmłodszych liści sercowych, widoczne są jasnobrązowe nekrozy, stopniowo czerniejące. W przypadku starszych roślin, zbrunatnienie tworzy się wokół głąba wewnątrz główki i jest widoczne dopiero po jej rozcięciu. Tipburn ujawnia się w okresie wegetacji i nie rozwija się dalej podczas przechowywania, ale uszkodzone miejsca mogą być wtórnie infekowane przez bakterie powodujące gnicie.

Siarka (S) zahamowania wzrostu części nadziemnych rośliny. Chloroza międzyżyłkowa na liściach najmłodszych.

Objawy niedoboru mikroelementów

Bor (B) młode liście sercowe są jasnozielone, następnie grubieją, sztywnieją i stają się kruche. Przy ostrym niedoborze najmłodsze liście zamierają, zamierają także wierzchołki wzrostu, rośliny nie zawiązują główek. 

Mangan (Mn)  chlorotyczne plamki między nerwami liści. Nerwy liści pozostają zielone, tkanki pomiędzy nerwami zmieniają kolor na słomiasty. Przy przedłużającym się niedoborze, tkanki zaczynają zamierać. Główki mogą nie zawiązywać się. 

Miedź (Cu) chlorozy oraz zasychania brzegów starszych liści, zwiędniętego wyglądu i zahamowania wzrostu.

Molibden (Mo) – zahamowanie wzrostu blaszek liściowych oraz chlorozy na młodych liściach. Brak tego pierwiastka powodowane zaburzeniem gospodarki azotem co m.in. wzrost roślin, powoduje przedwczesne gnicie podczas przechowywania.

Żelazo (Fe) – chloroza liści wierzchołkowych.