Na opakowaniach nawozów podawana jest zawartość pierwiastków w formie tlenkowej. Aby opracować właściwy skład pożywki należy przeliczyć procentowe ilości pierwiastków podanych w formach tlenkowych na zawartości tych pierwiastków w czystym składniku.

W zależności od pierwiastka procent podany na opakowaniu należy podzielić przez określoną liczbę, tj.:

– P2O5 przeliczamy na czysty P – dzielimy przez 2,29;

– K2O przeliczamy na czysty K  – dzielimy przez 1,20;

– MgO przeliczamy na czysty Mg – dzielimy przez 1,66;

– SO3 przeliczamy na czystą S – dzielimy przez 2,50;

– CaO przeliczamy na czysty Ca – dzielimy przez 1,4.