Podział chwastów ze względu na czas rozwoju:

Jednoroczne – gatunki, których cykl to rozwojowy zamyka się w ciągu jednego lub dwóch okresów wegetacji. Do tej grupy zalicza się gatunki, których rozwój zaczyna się wiosną i kończy jesienią tego samego roku oraz gatunki ozime i zimujące.

Dwuletnie – ich pełny cykl życiowy trwa dwa lata. W pierwszym roku rośliny wytwarzają silnie rozwiniętą część wegetatywną. Zimują organy podziemne, w których gromadzone są zapasy pokarmu, natomiast część nadziemna rośliny obumiera. W drugim roku powstają owoce i nasiona.

 Wieloletnie – gatunki żyjące ponad dwa lata, które rozmnażają się generatywnie lub/i wegetatywnie.  Najczęściej wytwarzają nasiona w drugi roku. Później pełen cykl rozwojowy (do wytworzenia nasion) powtarza się corocznie.  Zimują w postaci korzeni palowych, rozłogów kłączy lub cebul. Gatunki należące do tej grupy są bardzo trudne w zwalczaniu.

Podział chwastów ze względu na systematykę klasę botaniczną:

Jednoliścienne – rośliny wytwarzają tylko jeden liść zarodkowy. Do tej grupy zaliczają się głównie jednoroczne trawy (chwastnica jednostronna, owies głuchy, miotła zbożowa, palusznik krwawy, palusznik nitkowaty, proso zwyczajne, samosiewy zbóż, wiechlina roczna i zwyczajna, włośnica sina, wyczyniec polny) oraz perz właściwy i życice (trwała, wielokwiatowa) – gatunki wieloletnie.

Dwuliścienne – rośliny wytwarzają dwa liście zarodkowe. W tej grupie znajdują się chwasty:

–  jednoroczne: bieluń dziędzierzawa, blekot pospolity, bniec biały, bodziszek drobny, chaber bławatek, czerwiec roczny, czyściec polny, dymnica pospolita, fiołki (polny, trójbarwny), gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jaskier polny, jasnoty (purpurowa, różowa), kąkol polny, komosy (biała, wielonasienna), kurzyślad polny, lulek czarny, łoboda rozłożysta, mak polny, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, nawrot polny, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetaczniki (bluszczykowy, perski, ptasi), przytulia czepna, psianka czarna, rdesty (plamisty, ptasi, szczawiolistny), rumian polny, rumianki (bezpromieniowy, pospolity),  rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

dwuletnie: barszcz zwyczajny i Sosnowskiego, bniec biały, przymiotno kanadyjskie, ślaz zaniedbany

wieloletnie: babka zwyczajna i lancetowata, barszcz zwyczajny i Sosnowskiego, bylica pospolita, cykoria podróżnik, krwawnik pospolity, lnica pospolita,  mięta polna, mlecz polny, nawłoć pospolita, ostrożeń polny, ostróżeczka polna, pięciornik gęsi, podbiał pospolity, pokrzywa zwyczajna i żegawka, powój polny, przetacznik ożankowy, ślaz zaniedbany, szczaw (polny, kędzierzawy), wyki (drobnokwiatowa, ptasia, wąskolistna).