Chemiczną dezynfekcję podłoża….

można wykonać preparatem zawierającym dazomet ( Basamid 97 GR), który niszczy zimujące w glebie zarodniki grzybów (Fusarium spp, Verticillium ssp. i Colletotrichum spp.)  i nasiona chwastów.  Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną dazomet, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata. Odkażanie należy wykonać jesienią (koniec września-październik) lub wczesną wiosną (koniec marca – początek kwietnia) na silnie wilgotną glebę. Na 7-10 dni przed zabiegiem należy podlać glebę, w celu uaktywnienia organizmów glebowych, oraz usunąć resztki roślin. Granulat, w dawce 0,5 kg/m2, należy wymieszać z 30 cm wierzchnią warstwą gleby. Następnie powierzchnię lekko zwałować i przykryć folią na 5-7 dni w celu utrzymania wilgotności. W trakcie zabiegu w tunelach foliowych lub szklarniach, pomieszczenie powinno być wentylowane oraz należy używać maski ochronnej na twarz z filtrem organicznym. Po zastosowaniu środka oraz przykryciu podłoża folią należy zamknąć pomieszczenie, aby ograniczyć uwalnianie się metylotiocyjaninanu do atmosfery.

Do kompleksowego odkażanie gleby polecane są środek zawierające metam sodowy -Nemasol 510 SL, który obecnie zarejestrowany w uprawach truskawki.  Preparat niszczy grzyby, nicienie i nasiona chwastów. Zabieg należy wykonać co najmniej 3-5 tygodni przed rozpoczęciem uprawy. Preparat stosować tylko na wilgotną glebę (60% pojemności wodnej), nie częściej niż raz na 3 lata na tym samym stanowisku. Środek może być stosowany na wilgotną glebę poprzez wymieszanie z nią do głębokości 30 cm lub nawadnianie kropelkowe.  Po zastosowaniu środka gleba lub systemem nawadniania kropelkowego powinna być szczelnie przykryte folią lub osłoną z tworzywa sztucznego przez minimum trzy tygodnie. Preparat jest toksyczny dla ludzi i zwierząt. W trakcie zabiegu i po jego wykonaniu należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna i maski z filtrem).

Po wykonaniu zabiegu ww. preparatami rośliny można uprawiać po 1,5-5 tygodni od przeprowadzenia zabiegu i przeprowadzeniu testu rzeżuchowego. W tym celu do słoja o pojemności 1 l wsypać około 0,5 l gleby pobranej z głębokości 10-20 cm, nad glebą zawiesić wilgotną gazę z nasionami rzeżuchy, a następnie słój szczelnie zamknąć. Jednocześnie w drugim słoju umieścić rzeżuchę nad ziemią nie potraktowaną środkiem. Jeżeli rzeżucha w pierwszym słoju nie wykiełkuje w temperaturze 20°C po upływie 1-2 dni lub siewki będą zbrązowiałe, wówczas glebę należy przemieszać i po upływie około 7 dni powtórzyć test. Brak różnic w kiełkowaniu i wyglądzie siewek w obu słojach oznacza, że w glebie nie ma szkodliwych pozostałości.

Do chemicznego odkażania podłoża można używać także preparatów zawierających propamokarb i fosetyl glinu (Previcur Energy 840 SL), które zabezpieczają rośliny przed zgorzelami siewek wywołanymi przez organizmy grzybopodobne Pythium spp. i Phytophthora spp.. Pryzmę należy polać cieczą użytkową (w dawce 250 ml środka + 20 l wody na 1000 litrów podłoża) i dokładnie wymieszać. Zabieg powinien być wykonany na 2-3 dni przed użyciem podłoża do siewu lub pikowania. Środki zawierające ww. substancje aktywne można stosować w trakcie produkcji rozsady i po posadzeniu jej na miejsce stałe – rośliny podlewa się preparatem w stężeniu 0,1-0,15 % (100-150 ml środka w 100 litrach wody).

Odkażanie termiczne ….

polega na podgrzewaniu podłoża za pomocą pary wodnej o temperaturze 90-100°C, przez 20-30 minut, do głębokości 25-30 cm. Gleba w trakcie zabiegu musi być przykryta termoodporną folią lub plandeką aby nie dopuścić do strat ciepła. Zabieg ten skutecznie eliminuje z gleby grzyby, organizmy grzybopodobne, bakterie oraz szkodniki (drutowce, nicienie, rolnice).

Równoczesne nawożenie i odkażanie

Nawóz Perlka (cyjanamid wapnia) spełnia wyjątkową, podwójną rolę. Przyorany 2-3 tygodnie przed sadzeniem roślin niszczy patogeny w warstwie ornej oraz jest źródłem azotu i wapnia.  Nawóz musi być wysiewany na wilgotna glebę i wymieszany z nią do głębokości około 20 cm. Stopniowo uwalniany do gleby cyjanamid działa wyniszczająco na patogeny glebowe (m.in. z rodzaju Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia i Verticillium). Niszczy także nasiona chwastów, ślimaki i pasożyty glebowe (nicienie, opuchlaki, pędraki i drutowce).

Czytaj także: „Integrowana ochrona roślin”