Od dnia 1 stycznia 2014 roku został wprowadzony obowiązek stosowania przez rolników integrowanej ochrony roślin, zgodnia z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (oparte na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE). Integrowana ochrona roślin obejmuje wszystkie dostępne działania i metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi w celu ograniczenia stosowania pestycydów.

W pierwszej kolejności należy stosować  metody niechemiczne, takie jak:

 • płodozmian
 • właściwa agrotechnika zapobiegająca występowaniu i rozmnażaniu się szkodników
 • uprawa odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe
 • stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania, w sposób ograniczający występowanie organizmów szkodliwych
 • regularne czyszczenie maszyn, sprzętu, opakowań, narzędzi i innych materiałów wykorzystywanych przy prowadzeniu produkcji, co zapobiega rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych
 • staranne usunięcie po zakończonym sezonie resztek roślinnych, które mogłyby być miejscem zimowania szkodników
 • dezynfekcja obiektu uprawowego, podłoża, przechowalni, skrzynek po zakończonym sezonie
 • ochrona organizmów pożytecznych (owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych) oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu
 • monitorowanie pojawu organizmów szkodliwych poprzez regularną lustrację upraw, korzystanie z różnego rodzaju systemów sygnalizacji i doradztwa
 • biologiczne zwalczanie agrofagów za pomocą żywych organizmów i preparatów naturalnych.

Zabieg chemiczny można wykonywać tylko wtedy, gdy jest konieczny, tj. po przekroczeniu progów szkodliwości organizmów szkodliwych, kiedy jest ekonomicznie uzasadnione.

Stosowanie środków ochrony roślin (śor):

 • do zabiegów można wykorzystywać tylko zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w Polsce środki ochrony roślin (w aktualnym rejestrze MINROL), zgodnie z ich przeznaczeniem  i zaleceniami opisanymi w etykiecie produktu
 • należy ograniczyć liczbę zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum (poprzez dzielenie dawek, stosowanie dawek obniżonych)
 • stosować preparaty selektywne  (wywołujące jak najmniejsze skutki uboczne) dla owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych
 • przeciwdziałać powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków.

Należy zwalczać chwasty w uprawie, na obrzeżach i w najbliższym sąsiedztwie obiektów uprawowych, ponieważ na nich mogą rozmnażać się szkodniki.

Pomocne przy realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin są publikowane na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)-  Metodyki Integrowanej Produkcji Roślin.

Źródło: MINROL, PIORiN