Jedną z podstawowych czynności, które powinien wykonać użytkownik profesjonalny, przed aplikacją ś.o.r , to zapoznać się z etykietą środka. Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MINROL) zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej MRiRW.

Pestycydy należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować ich stosowanie z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.  Ś.o.r  na terenie otwartym można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

Należy ograniczyć liczbę zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum, poprzez dzielenie dawek, stosowanie dawek obniżonych.

Stosować preparaty selektywne  (wywołujące jak najmniejsze skutki uboczne) dla owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Przeciwdziałać powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków.

Wszystkie zabiegi chemiczne powinny być zanotowane w Ewidencji Zabiegów.

Czytaj także: „Integrowana ochrona roślin”

Nadzór nad stosowaniem pestycydów