Do sporządzenia wodnych wyciągów roślinnych, możemy użyć suszu, jak i świeżego materiału roślinnego pobranego z wybranych partii rośliny (liści, młodych pędów, kwiatów). Rośliny zielne wykazują silne działanie pomagające chronić rośliny uprawne przed agrofagami. Odznacza je toksyczność działania, zniechęcanie szkodników do żerowania, bądź też przywabianie entomofauny pożytecznej na chroniony obszar.

Wyciąg z olejków bawełny, czosnku i goździka polecany do zwalczana przędziorków, wciornastków i mączlików. Środek działa 3-4 tygodni, jest całkowicie bezpieczny dla entomofagów, ponieważ wnika do wnętrza rośliny – podczas żerowania zostaje zatkany aparat gębowy i pokarmowy szkodników.

Wyciąg z olejków bawełny, czosnku i olej kukurydziany – naturalny preparat polecany do walki z mączniakiem. Zalecany oprysk drobnokroplisty, w stężeniu 1%. Rośliny należy dokładnie pokryć cieczą roboczą i zabieg powtórzyć w miar potrzeb, jednak nie częściej niż co 7 dni.

Produkt na bazie olejku z pomarańczy z dodatkiem boru polecany jest nie tylko do uzupełniania niedoborów tego pierwiastka ale także do zwalczania szkodników i patogenów zbudowanych z chityny. Rozpuszcza on pancerze chitynowe drobnych owadów oraz chitynowe ściany komórkowe patogenicznych grzybów.