Europejski Zielony Ład jest bardzo ambitnym planem, który stawia na rolnictwo zrównoważone. Jednym z elementów Zielonego Ładu jest strategia „Od pola do stołu”, która uwzględnia kompleksowe działania na rzecz zdrowego, bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego UE. Strategia wyznacza bardzo ambitne cele, które mają być zrealizowane do końca 2030 roku. 

W myśl strategii „Od pola do stołu” w znaczący sposób mają zmienić się zalecenia związane z ochroną upraw. Zakładany jest znaczny wzrost powierzchni upraw ekologicznych. W gospodarstwach mają być na szeroką skalę stosowane metody biologiczne. W praktyce będzie dominowała integrowana produkcja (IP). W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach opracowano metodyki integrowanej IP poszczególnych gatunków warzyw i owoców. Są one pomocne w prowadzeniu upraw.

Europejski Zielony Ład nie zakazuje całkowicie ochrony chemicznej ale będzie ona trudniejsza ze względu na dużą liczbę wycofywanych substancji aktywnych środków ochrony roślin (ś.o.r.). Stosowanie ś.o.r. jest bezpieczne dla konsumentów, pod warunkiem, że wszystkie zabiegi przeprowadzane są prawidłowo, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.