Nowoczesne szklarnie…

wyposażone są w systemy klimatyzacyjne (ogrzewanie, doświetlanie, wietrzenie, cieniowanie, dokarmianie CO2) i nawodnieniowe. Wszystkie systemy sterowane są za pomocą komputerów klimatycznych, które pozwalają na precyzyjną uprawę całoroczną. Obiekty tego typu podzielone są na bloki uprawowe umożliwiające  sukcesywne nasadzenia i zbiory zapewniając ciągłość sprzedaży. W szklarniach jako podłoże do nasadzeń wykorzystywana jest wełna kamienna (mineralna) lub podłoża kokosowe. Maty ustawione są na rynnach, stołach zalewowych lub w systemie przepływowym. W szklarniach można prowadzić efektywną ochronę biologiczną.

W szklarniach starego typu powinno być sprawnie działające ogrzewanie i wietrzenie, proste systemy dokarmiania dwutlenkiem węgla i lampy doświetlające (do upraw zimowych).

Tunele wysokie…

mogą służyć do uprawy ogrzewanej i nieogrzewanej. Ich konstrukcja wykonana jest ze stali (zazwyczaj ocynkowanej) łączonej przez skręcanie Do podłoża mocowana jest za pomocą podstaw (betonowych, wbijanych, wkręcanych). Tunele  mogą mieć konstrukcję pojedynczą lub zblokowaną. Mają zamontowany system wietrzników – wietrzniki górne (kalenicowe), na ścianie bocznej i czołowej.

Do pokrycia tunelu służy pojedyncza lub podwójna folia ogrodnicza, która chroni rośliny przed nadmiernymi stratami ciepła oraz przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi panującymi na zewnątrz.  Podwójna, pompowana folia tunelowa zwiększa oszczędność cieplna o 30-40% w stosunku do bloków pokrytych folią pojedynczą. Folie ogrodnicze różnią się między sobą parametrami takimi jak trwałość (sezonowość), przepuszczalność i rozproszenie światła, grubość powłoki.

W uprawie ogrzewanej tunel musi mieć zainstalowany system ogrzewania (wegetacyjny, boczny lub nawiewowy) z możliwością sterowania temperaturą. Wysokie tunele nieogrzewane nadają się do uprawy rośliny tylko w okresie bezmroźnym. Podobnie jak tunele niskie.

Wszystkie obiekty powinny być wyposażone w efektywny system nawadniania. W najpowszechniej stosowanych metodach uprawy wykorzystuje się systemy kapilarne lub linie kroplujące.  Możliwości biologicznych metod zwalczania patogenów w tunelach przy pomocy entomofagów są ograniczone.

Rośliny mogą być uprawiane także pod płaskimi przykryciami (agrowłókninami). Więcej w artykule:  „Włókniny do upraw ogrodniczych