Opis i szkodliwość gatunku

Owad dorosły to muchówka długości do 4 mm. Posiada błyszczący, czarny tułów i odwłok oraz żółte odnóża. Larwy są jasnożółte, długości do 7 mm. Jajo długości do 0,6 mm jest w kolorze mlecznobiałym.

Połyśnica występuje w dwóch pokolenia w ciągu roku. Pierwsze pojawia się około 10 maja, drugie na przełomie lipca i sierpnia. Samice składają jaja do gleby w pobliżu rośliny żywicielskiej. W lipcu połyśnica się przepoczwarza i wylatuje drugie pokolenie tej muchówki. Po 7-14 dniach wylęgają się larwy i wgryzają się do korzenia, gdzie żerują około 3-4 tygodni. Zimują poczwarki – bobówki w glebie.

Największe szkody w okresie wschodów wyrządzają larwy pierwszego stadium. Jedna larwa może kompletnie zniszczyć do 10 młodych roślin. Larwy drugiej generacji pojawiają się od końca lipca i żerują aż do zbiorów. Na początku uszkadzają korzenie boczne. W starszych korzeniach spichrzowych drążą korytarze które wypełnione są czarno-rdzawymi, odchodami szkodnika. Uszkodzone korzenie nie nadają się do przechowywania.

Profilaktyka

Plantacje nie należy zakładać w bezpośrednim sąsiedztwie ubiegłorocznych upraw warzyw korzeniowych (gatunków selerowatych, pasternaku). Najlepiej wykonać zmianowanie stanowiska przeznaczonego pod uprawę.

Do monitoringu plantacji na obecność osobników dorosłych połyśnicy wykorzystuje się żółte tablice lepowe. Tablice należy przeglądać codziennie. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w metodykach ochrony roślin przeciwko pierwszemu pokoleniu tablice ustawia się od drugiej dekady maja, a przeciwko drugiemu pokoleniu muchówek od połowy lipca do połowy sierpnia. Próg zagrożenia: dla pierwszego pokolenia od 1 do 2 szt. przez 3 kolejne dni, natomiast dla drugiego pokolenia – średnio od 0,75 do 1 szt.

Zwalczanie

Przed wysiewem nasiona marchwi należy zaprawić środkiem ochrony roślin (ś.o.r.) W okresie lotu drugiego pokolenia połyśnicy (koniec lipca i w sierpniu) opryskać rośliny ś.o.r. dopuszczonym do stosowania w uprawie, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu. Zabieg wykonać po przekroczeniu progu zagrożenia.

W IP marchwi nie jest dopuszczona do stosowania aplikacja w formie podlewania rośliny środkiem ochrony roślin (dopuszczonym do stosowania w uprawie).