Do kiedy składanie wniosków o dopłaty?

Składanie wniosków o przyznanie dopłat w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027 bez żadnych obciążeń można składać wciąż elektronicznie poprzez aplikację eWniosekPlus do 1 lipca br. Wyżej wymieniony, wydłużony termin dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR. Podobnie jak w poprzednim roku, po ostatecznym, podstawowym terminie złożenia wniosku, tj. po 1 lipca będzie jeszcze taka możliwość, niemniej za każdy dzień roboczy opóźnienia będzie potrącenie otrzymywanej płatności o 1%. Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku (włączając przedłużenie z potrąceniem dopłat) to 26 lipca.

Dwa odstępstwa

Powyższe terminy nie obejmują płatności dla małych gospodarstw i płatności w ramach nowego ekoschematu za „Grunty wyłączone z produkcji”. Według informacji przekazanych przez MRiRW zgodnie z przygotowanymi odrębnymi przepisami wnioskowanie o płatność dla małych gospodarstw, oraz płatność za ugorowanie części powierzchni gruntów będzie możliwe do końca sierpnia br. Trzeba jednak pamiętać, że w obu rodzajach płatności, wnioskujący jest zobowiązany do złożenia standardowego wniosku w podstawowym terminie na aktualnych zasadach.