Wirusy ogórka – objawy i źródła infekcji

Wirus mozaiki ogórka (CMV) – na młodych liściach można zaobserwować żółtawe przejaśnienia. Blaszka liściowa ulega deformacjom, brzegi liści zwijanie się pod spód. Rośliny słabiej rosną, owoce ulegają zniekształceniu, mogą też pojawić się na nich plamy. Wirus CMV przenoszony jest głównie przez różne gatunku mszyc. 

Wirus nekrotycznej plamistości melona (MNSV) objawia się w formie przejaśnień nerwów i chlorotycznych (wodnistych) plam na blaszce liściowej, które stopniowo powiększają się, a wokół nich widoczna jest brązowa obwódka. Przy silnym porażeniu rośliny więdną. Wektorem wirusa MNSV jest patogen Olpidium radicale.

Wirus plamistości liści ogórka (CLSV) przyczynia się do powstawania na liściach chlorotycznych plam. Dalszy rozwój silnie porażonych roślin zostaje zahamowany. Wirus stanowi zagrożenie przy nieodpowiednich warunkach w obiektach szklarniowych – niedostateczna ilość światła i zbyt niskie temperatury. CLSV jest przenoszony mechanicznie przez grzyba glebowego Olpidium bornovanus oraz wraz z nasionami ogórka.

Wirus żółtej mozaiki cukinii (ZYMV) powoduje zahamowanie wzrostu, żółknięcie, mozaikę, zielone otaśmienie nerwów i deformacje liści. Szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa sprzyja przenoszenie za pośrednictwem mszyc oraz przez nasiona.

Cucumber vein yellowing virus (CVYV) powoduje poważne szkody w uprawach ogórka i innych dyniowatych. Rośliny wykazują przejaśnienia nerwów na najmłodszych liściach. Czasami obserwuje się, żółtą/zieloną mozaikę na owocach. Wirus przenoszony jest mechanicznie oraz przez mączlika Bemisia tabaci.

Zapobieganie i zwalczanie wirusów

Aby ograniczyć zagrożenie warto stosować zaprawione nasiona, a także wybierać do upraw odmiany odporne. W trakcie uprawy należy zachowywać odpowiednią higienę (dezynfekcja) w trakcie prowadzenia prac pielęgnacyjnych. Dodatkowo po zakończeniu cyklu uprawowego należy pamiętać o odkażaniu pomieszczeń oraz narzędzi przeznaczonych do prac pielęgnacyjnych. Istotne znaczenie ma także usuwanie pozostałości roślinnych. Po zakończeniu uprawy należy dobrze oczyścić i zdezynfekować szklarnię.

W razie zauważenia obecności wirusa na plantacji należy usunąć z produkcji zainfekowane roślin, jeżeli to możliwe, wraz podłożem, na którym były posadzone.