Objawy i przyczyna choroby

Na wierzchołkach owoców papryki pojawia się najpierw wodnista, nieco połyskująca plama, stopniowo ciemniejąca i powiększająca się. Tkanki w miejscach plam są zagłębione, stają się suche (papierowate) i zmieniają kolor na brązowo-czarny. Sucha zgnilizna wierzchołków owoców częściej pojawia się na bardzo wczesnych odmianach. Wystąpienie objawów tej choroby na pierwszym owocu (o ile nie został usunięty) bywa często obserwowane w przypadku sadzenia rozsady do zimnej gleby.

Bezpośrednią przyczyną tej choroby jest niedobór wapnia w owocach.  Zaburzenie stosunkowo rzadko powodowane jest zbyt małą zawartością tego składnika w podłożu. Pomimo obecności wapnia w podłożu nie jest on pobierany i transportowany do najmłodszych części roślin i owoców. Czynnikami ograniczającymi pobieranie i przemieszczanie wapnia są znaczne wahania temperatury i wilgotności, słaby system korzeniowy roślin i często nadmierne zasolenie podłoża. Może także wynikać z nadmiernej zawartości potasu, magnezu lub azotu w formie amonowej i wysokiego stężenia składników pokarmowych w podłożu. Wapń jest gorzej przyswajany przez rośliny w czasie występowania warunków stresowych (niedobór wody w glebie, upały) szczególnie w czasie  dorastania pierwszych owoców.

Jak zapobiegać?

Podstawowe znaczenie dla uniknięcia odczuwalnych strat ma wczesne ustalenie czynników ograniczających pobieranie wapnia i możliwie szybkie ich wyeliminowanie. Zapobieganie suchej zgniliźnie owoców polega na równomiernym podlewaniu, utrzymaniu optymalnej wilgotności powietrza i podłoża, unikaniu dużych wahań temperatury, prawidłowym nawożeniu wapniem i fosforem.  W warunkach sprzyjających występowaniu tego zaburzenia zapobiegawczo rośliny należy opryskiwać raz w tygodniu 1% roztworem saletry wapniowej lub chlorku wapnia. Zazwyczaj należy wykonać 2-3 zabiegi, mniej więcej co 5 dni. Trzeba zwrócić uwagę na równomierne naniesienie cieczy na owoce tak, aby pokryła ona całą ich powierzchnię. Do nawożenia polecane są także nawozy o działaniu stymulujących. Zawierające w sobie wapń w łatwo przyswajalnej formie z dodatkiem innych składników, np. aminokwasów, mikroelementów.