Kategoria: papryka

W Proszowicach (Małopolska) 26 stycznia br. miejscowy Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego wspólnie z Centrum Ogrodniczym Polger oraz firmami towarzyszącymi: Bayer (marka Seminis), Innvigo oraz Yara Poland zorganizowały szkolenie dla okolicznych producentów warzyw. Jedno z wystąpień dotyczyło charakterystyki odmian warzyw marki Seminis polecanych na nowy sezon. Przedstawiona oferta warta jest zastanowienia, ponieważ wiele z odmian jest w sprzedaży promocyjnej. Czytaj dalej

W sierpniu br. firmy nasienne zorganizowały w okolicach Potworowa Dni Otwarte poświęcone uprawie papryki w tunelach. Enza Zaden zaprosiła ogrodników na pokaz odmian w gospodarstwie Państwa Magdaleny i Przemysława Szatanów (Długie). Odmiany marki Seminis zaprezentowano w gospodarstwie Państwa Magdaleny i Przemysława Greliaków (Grabów). Czytaj dalej

W integrowanej produkcji papryki nawożenie jest ściśle związane z nawadnianiem. W celu zmniejszenia zużycia nawozów i wody, przy jednoczesnym zapewnieniu roślinom optymalnych warunków pokarmowo-wilgotnościowych, stosuje się fertygację. Czytaj dalej

Nicienie (Nematoda) to małe, robakowatego kształtu szkodniki, które atakują warzywa uprawiane w gruncie zarówno w polu, jak i pod osłonami. Najczęściej spotykanymi gatunkami są: mątwiki (burakowy i ziemniaczany), guzak północny i niszczyk zjadliwy. Czytaj dalej

Sprawca zgnilizny twardzikowej (Sclerotinia sclerotiorum) jest powszechnie występującym patogenem, który poraża wiele gatunków warzyw, m.in. pomidora, paprykę, ogórki, sałatę, fasolę, warzywa korzeniowe i kapustne. Czytaj dalej

Szara pleśń atakuje wiele gatunków warzyw, zwłaszcza w uprawach pod osłonami. Występuje przez cały okres wegetacji i poraża wszystkie nadziemne części roślin. Sprawca choroby poraża także roślin ozdobne i sadownicze (szczególnie owoce jagodowe). Czytaj dalej

W przypadku chorób odglebowych najczęstszymi sprawcami atakującymi rośliny poprzez system korzeniowy są grzyby z rodzajów: Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, Didymella, Rhizoctonia, Colletotrichum, Verticillium, Sclerotinia. Główne źródła infekcji pierwotnej stanowić mogą zakażone nasiona, rozsada, podłoże. Wektorami patogenów są wiatr, woda. Mogą być także przenoszone mechanicznie podczas zabiegów pielęgnacyjnych. Czytaj dalej

Firmy nasienne oferują szeroką gamę odmian tego gatunku polecanych do upraw w polu i pod osłonami. Główne podziały dotyczą smaku, kształtu i koloru owoców oraz wczesności roślin.  Czytaj dalej

Mszyce to pluskwiaki z rodziny mszycowatych. Większość z nich jest polifagami - żerują na różnych gatunkach roślin. Wyrządzają szkody bezpośrednie (uszkadzając rośliny) i pośrednie (jako wektory wirusów). Czytaj dalej