ToBRFV (z ang. Tomato Brown Rugose Fruit Virus) stanowi poważne zagrożenie dla upraw pomidora na całym świecie, powoduje znaczne obniżenie plonów, pogorszenie jakości owoców oraz systematycznie infekuje kolejne rośliny – bardzo łatwo może się on rozprzestrzeniać poprzez glebę, narzędzia, wodę a także może być roznoszony przez pracowników.

Nowy wirus występuje głównie w uprawach pomidorów i papryki, ale może porażać także inne gatunki z rodziny psiankowatych, np. tytoń (Nicotiana benthamiana, N. glutinosa, N. sylvestris, N. tabacum) czy chwasty – komosę murową (Chenopodiastrum murale) i psiankę czarną (Solanum nigrum) – stanowiące później źródło nowych zakażeń.

Objawy infekcji

Na roślinach pomidorów objawy infekcji występują w różnym nasileniu, zależnym od odmiany. Część z nich przypomina objawy infekcji wirusem mozaiki pepino (PepMV). W przypadku wirusa ToBRFV mogą pojawiać się mozaiki liści, przebarwienia przypominające chlorozy, cętkowatość, nierówna, nieco pomarszczona powierzchnia blaszek liściowych, czasem także ich zwężenie. Na ogonkach liściowych, szypułkach i działkach kielicha mogą występować nekrotyczne plamy, na owocach – żółte, marmurkowate przebarwienia lub brązowe plamki, o zmienionej powierzchni. Występują również deformacje owoców czy nierównomierne ich dojrzewanie. Zdarza się także zmniejszenie liczby owoców w gronach. Pomidory z objawami porażenia tracą wartość handlową.

W uprawach papryki wirus ToBRFV powoduje deformacje oraz żółknięcie i mozaiki liści, a na owocach – deformacje, żółte lub brązowe plamy o zmienionej powierzchni, a także pasiaste przebarwienia.

Profilaktyka

Rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych można zapobiegać poprzez eliminowanie chorych roślin i ścisłe przestrzeganie higieny w uprawie. Na rynku zaczynają pojawiać się odmiany pomidora z odpornością na tego wirusa.