Temperatura

Burak ćwikłowy wymaga do kiełkowania temperatury około 8°C, a do wschodów 11°C. Optymalna temperatura dla wzrostu roślin waha się w granicach 15–18°C, chociaż w temperaturze wyższej wzrost roślin przebiega również prawidłowo. Temperatura poniżej 10°C utrzymująca się przez kilkanaście dni może spowodować wytwarzanie pędów kwiatostanowych (pośpiechów), szczególnie u roślin już zaawansowanych we wzroście. Natomiast krótkotrwałe obniżenie temperatury nawet do 0°C nie wywołuje jaryzacji. Przymrozki są bardzo niebezpieczne dla roślin buraków, gdyż może nastąpić silne uszkodzenie młodych siewek, a w okresie zbiorów korzeni spichrzowych powodują gorsze ich przechowywanie.

Burak ćwikłowy wymaga odpowiednio wysokiego natężenia światła, a jego niedostatek powoduje zahamowanie wzrostu roślin i zmniejszenie wielkości korzeni. Pod uprawę tej rośliny wskazane jest wybieranie stanowisk dobrze nasłonecznionych.

Wymagania wodne

Burak ćwikłowy ma duże wymagania co do zawartości wody w glebie. Optymalna wilgotność gleby dla uprawy buraków to 60-75 % polowej pojemności wodnej. Największe zapotrzebowanie na wodę jest w okresie od wschodów do wykształcenia 2-3 liści. Później rośliny buraków dzięki silnie rozwiniętemu i głęboko sięgającemu systemowi korzeniowemu dobrze znoszą niezbyt długo trwające okresy suszy. W sezonie suchym wskazane jest 2-3 krotne deszczowanie, w dawce 20-25 mm opadu.

Wymagania glebowe

Burak ćwikłowy dobrze rośnie na każdej glebie przydatnej pod rośliny warzywne. Gleba powinna odznaczać się dobrą strukturą i nie mieć skłonności do zaskorupiania się. Gleby piaszczysto-gliniaste, zawierające nawet poniżej 1,5 % substancji organicznej, ale dobrze uprawione, zapewniają prawidłowe wschody roślin i uzyskanie typowego kształtu korzeni uprawianych odmian buraków. W uprawie odmian buraków o korzeniach wydłużonych duże znaczenie odgrywa struktura gleby. Takie odmiany dobrze jest uprawiać na glebach charakteryzujących się dużą miąższością.

Burak lubi gleby zasobne w wapń, lecz źle toleruje świeże wapnowanie. Najlepiej jest wybierać gleby o odczynie zbliżonym do obojętnego. Optymalny zakres pH gleby wynosi 6,5–7,0. Niższe pH jest przyczyną słabszych wschodów
i zamierania siewek oraz zaburzeń fizjologicznych.

Płodozmian

Burak ćwikłowy nie powinien być uprawiany po sobie, warzywach korzeniowych, kapustnych i ziemniakach, rzepaku i szpinaku. Dobrymi przedplonami do uprawy buraków są zboża, ogórki, cebula, por, pomidor, rośliny motylkowe wieloletnie i strączkowe. Przy opóźnionym wysiewie stosowanym często w uprawie buraków na przechowanie, przedplonami mogą być rośliny o krótkim okresie wegetacji jak sałata. W uprawie poplonowej dla przemysłu, buraki można wysiewać po zbiorze warzyw o dłuższym okresie wegetacji jak groch na zielono. Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia nicieni, na tym samym polu nie powinno się uprawiać buraków częściej niż co 4 lata.

Źródło: „Metodyka INTEGROWANEJ PRODUKCJI BURAKÓW ĆWIKŁOWYCH”, Opracowanie zbiorowe Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Warszawa, grudzień 2014 r.