Metoda chemiczna

W towarowej produkcji pomidora uprawianego w gruncie metoda ta odgrywa duże znaczenie. Środki ochrony roślin (ś.o.r.) mogą być wykorzystywane do zapobiegania lub zwalczania chorób i szkodników. Aktualny wykaz ś.o.r. dopuszczonych do stosowania znajduje się na stronie MINROL.

W integrowanej ochronie pomidora przed chorobami i szkodnikami może być stosowana na samym końcu, kiedy nie działają już inne sposoby ochrony plantacji. Więcej na ten temat znajduje się w pierwszej części artykułu. Zabiegi można wykonać dopiero po przekroczenia progu szkodliwości organizmu szkodliwego.

Przed każdym zabiegiem należy dokładnie przeczytać etykietę wybranego środka ochrony roślin. Znajdują się na niej szczegółowe zalecenia stosowania. Należy przestrzegać terminów stosowania, ilości zabiegów i nie przekraczać zalecanej dawki. Wśród nich jest okresy karencji (czas jaki musi upłynąć od wykonania zabiegu do zbioru). Podaje się go w dniach lub godzinach. Okresu karencji należy bezwzględnie przestrzegać. Kolejnym zapisem na etykiecie jest okres prewencji dla ludzi i pszczół, tj. czas jaki musi upłynąć od zastosowanego zabiegu do wejścia ludzi na plantację lub do nalotu pszczół.