Grzyby Trichoderma spp….

zasiedlają strefę korzeniową roślin – kolonizują zewnętrzną powierzchnię korzeni i podłoże, dzięki czemu konkurują z patogenami o składniki pokarmowe i przestrzeń życiową. Odżywiają się substancjami produkowanymi przez korzenie oraz  produkcją metabolity, które działają w sposób antagonistyczny w stosunku do patogenów. Wytwarzają związki, które przekształcają substancje odżywcze znajdujące się w glebie w formy lepiej dostępne dla roślin. Wspomagają walkę z  szeroką gamą patogenów grzybowych wywołujących choroby odglebowe (z rodzajów: Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Cylindrocladium, Pythium), a także ograniczają występowanie trudnych do zwalczania chorób bakteryjnych. Rośliny mają lepiej rozwinięty system korzeniowy dzięki czemu bardziej efektywnie pobierają składniki pokarmowe z gleby. Grzyby z rodzaju Trichoderma stymulują wzrost oraz indukują mechanizmy odpornościowe w roślinach.

Grzyby Pytium oligandrum…

jest  pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Rozkłada on strzępki grzybów patogenicznych poprzez rozkład enzymatyczny, stymulując jednocześnie mechanizmy odpornościowe chronionej rośliny, poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki roślin. P. oligandrum polecane na choroby grzybowe takie jak szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy, choroby systemu korzeniowego i przechowalnicze  warzyw.  Preparaty tego typu mogąbyć stosowane także w roślinach ozdobnych i sadowniczych.

Inne rodzaje grzybów

Preparaty zawierające nadpasożytniczego grzyba Gliocladium catenulatum, polecane są do stosowania prewencyjnego w formie oprysku przeciwko szarej pleśni oraz zgnilizny zawiązków i pędów roślin dyniowatych. Stosowane doglebowo zapobiegają zgorzeli siewek i chorobom korzeni wywoływanym przez patogeny z rodzaju Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia i Fusarium.

Na rynku dostępne są  preparaty zawierające grzyby z rodzaju Glomus. Ich szczególne działanie polega na zwiększeniu dostępności i pobierania fosforu. Oprócz tego, zwiększają pobieranie wody i pozostałych soli mineralnych, tolerancję na stres oraz wzrost i rozwój roślin.