Opis i szkodliwość

Chowacz czterozębny (Ceutorrhynchus quadridens) – dorosły chrząszcz jest koloru czarnego z szarozielonym odcieniem, z jasną plamą przy tarczce, długości do 3 mm. Jaja są bezbarwne i kuliste. Larwy są beznogie, białe z brunatną główką, długości do 4 mm, uszkadzają główne nerwy liści. Osobniki dorosłe wygryzają nieregularne dziury w blaszce liściowej. Samica składa jaja w najniższej części ogonka liściowego. Larwy drążą tunele w ogonkach liściowych, grubszych nerwach oraz łodygach – tkanka w tych miejscach staje się gąbczasta i gnije.

Chowacz brukwiaczek (Ceutorrhynchus napi) – osobnik dorosły koloru szarego, wielkości 3,5 mm, z czarnymi stopami. Jego larwy są beznogie, rogalikowate do 5 mm długości, białawe, z brunatną głową. Samice składają jaja w łodygach i ogonkach liściowych. Larwy drążą tunele w łodygach, pędach i ogonkach liściowych. Uszkadzają stożki wzrostu. Zaatakowane kapusty nie zawiązują główek a kalafiory róż.

Chowacz galasówek (Ceutorrhynchus pleurostigma) – chrząszcz ciemnobrunatny,  bez połysku, długości około 3,5 mm. Zaatakowane rośliny na szyjce korzeniowej lub na korzeniu głównym mają jedną (lub więcej) narośl o średnicy około 1 cm, wewnątrz której jest korytarz z jedną białawą larwą.

Drążyny (Baris spp.) – chrząszcze są długości 3-4 mm, ciemnoszafirowa lub ciemnozielone, z metalicznym połyskiem. Larwa jest kremowa, beznoga, z brązową głową, osiąga długość 5 mm. Larwy tego gatunku chrząszczy drążą tunele w łodygach i korzeniach warzyw kapustnych. Rośliny są zahamowane we wzroście, nie zawiązuje główek/róż. Owady zimują w ziemi lub w resztkach roślin. Wiosną samice składają jaja do wnętrza łodyg oraz dolnych części ogonków liściowych.

Cykl rozwojowy

Osobniki dorosłe chowaczy zimują w wierzchniej warstwie gleby, najczęściej w miejscach uprawy rzepaku, w ściółce. Uaktywniają się wiosną, gdy temperatura gleby i podłoża przekroczy 6°C. Samice składają jaja na roślinach. Po około 7 dniach wykluwają się larwy a ich rozwój trwa od 21 dni (chowacz czterozębny) do 30-40 dni (chowacz brukwiaczek). Larwy po zakończeniu żerowania przepoczwarzają się w wierzchniej warstwie ziemi.

Zwalczanie metodą integrowanej ochrony roślin:

  • Przy zakładaniu uprawy należy  unikać stanowisk w bezpośrednim sąsiedztwie plantacji innych roślin kapustnych i rzepaku.
  • Obserwacje nalatywania osobników dorosłych można prowadzić z użyciem żółtych naczyń.
  • W przypadku chowaczy próg zagrożenia wynosi 2 chrząszcze na 10 kolejnych roślin w rzędzie (przed zawiązaniem główek lub róż)
  • Opryski chemiczne przy pomocy zalecanych do IP środków ochrony roślin, należy wykonać w początkowym okresie zawiązywania główek lub kwiatostanów.

Czytaj także: „Szkodniki warzyw kapustnych: śmietka kapuściana