Produkcja warzyw w UE

Według szacunków IERiGŻ PIB (na podstawie danych Eurostatu i GUS-u) produkcja warzyw w 27 krajach Unii Europejskiej w 2023 r. wyniosła 59,7 wobec 58,9 mln ton w roku poprzednim. W porównaniu z 2022 najbardziej wzrosły zbiory cebuli – o 5% w stosunku do 6,2 mln ton z 2022). W UE wyższe od relatywnie niskich w 2022 r. były również zbiory większości pozostałych gatunków warzyw – m.in. pomidorów, kalafiorów, brokułów, marchwi, sałaty i ogórków i papryki.

Powierzchnia warzyw polowych (gruntowych) i uprawianych pod osłonami w Polsce

W 2023 r. powierzchnia uprawy większości gatunków warzyw polowych była niższa niż w roku poprzednim – w 2022 roku powierzchnia uprawy warzyw polowych w Polsce wyniosła 155,2 tys. ha, w 2023 roku było to już tylko 150,1 tys. ha. Najbardziej obniżyła się powierzchnia uprawy marchwi (z 16,8 do 15,0 tys. ha), kalafiorów (z 5,6 do 4,9 tys. ha), pietruszki (z 7,9 do 7,1 tys. ha). Zmniejszył się także areał uprawy kapusty białej (z 14 tys. ha do 13,8 tys. ha), cebuli (z 22,7 tys. ha do 22,2 tys. ha) ogórków (z 6,0 tys. ha do 5,7 tys. ha), selerów korzeniowych (z 3,7 tys. ha do 3,4 tys. ha), pomidorów (z 5,5 tys. ha do 5,4 tys. ha),  oraz dyni, kabaczków i cukinii (łącznie z 9,9 tys. ha do 9,1 tys. ha), a także pozostałych warzyw gruntowych (m.in. pory, warzywa strączkowe, sałata, szparagi) – z 44,1 tys. ha do 41,9 tys. ha.  

Zwiększyła się jedynie powierzchnia uprawy buraków ćwikłowych (z 7,3 do 7,8 tys. ha) i kukurydzy cukrowej (z 11,7 do 13,8 tys. ha).

W omawianym okresie (2022-2023 r.) powierzchnia uprawy warzyw pod osłonami wzrosła z 4233,4 ha do 4551,5 ha. W tej grupie powierzchnia uprawy pomidorów zwiększyła się z 1219,1 ha do 1294,7 ha w 2023 r., Areał uprawy ogórków zmniejszył się nieznacznie – z 770,8 ha w 2022 r. do 768,6 ha w poprzednim roku. W grupie określanej jako warzywa pozostałe spod osłon (zaliczają się tu m.in. papryka, bakłażan, sałata i rzodkiewka) powierzchnia uprawy wzrosła z 2243,5 ha do 2388,2 ha.    

Produkcja warzyw polowych (gruntowych) uprawianych w Polsce

Według szacunków IERiGŻ PIB zbiory warzyw gruntowych w 2023 r. były niższe niż przed rokiem i wyniosły 3,85 mln ton, podczas gdy w roku poprzednim było to 3,99 mln ton.

W latach 2022-2023 najbardziej obniżyły się zbiory pietruszki (z 164,9 tys. ton w 2022 r. do 148 tys. ton w 2023 r.), ogórków gruntowych (ze 144,5 tys. ton do 131 tys. ton), marchwi (z 619,6 tys. ton do 578 tys. ton). Spadły także zbiory kapusty białej (z 664,4 tys. ton do 632 tys. ton), kalafiorów (ze 132,2 tys. ton do 128 tys. ton), cebuli (649,8 tys. ton do 636 tys. ton ), selerów korzeniowych (z 110,9 tys. ton do 106 tys. ton), dyni, kabaczków i cukinii (łącznie 436,4 tys. ton do 405 tys. ton) oraz tzw. pozostałych warzyw gruntowych (m.in. pory, warzywa strączkowe, sałata, szparagi), których w 2022 r. zebrano łącznie 536,7 tys. ton, a w 2023 r. 502 tys. ton. Produkcja pomidorów gruntowych utrzymała się na zbliżonym poziomie (171,5 tys. ton w 20222 r. i 171 tys. ton w 2023 r.).

Zwiększyła się jedynie produkcja kukurydzy cukrowej (132,1 tys. ton do 154 tys. ton) i buraków ćwikłowych (z 242,4 tys. ton do 259 tys. ton).

Produkcja warzyw uprawianych pod osłonami w Polsce

Ogólna produkcja warzyw uprawianych pod osłonami zmniejszyła się w latach 2022-2023 z 1,4576 mln ton do 1,334 mln ton. W tej grupie wzrost produkcji odnotowano tylko w przypadku pomidorów – w  2022 r. w Polsce wyprodukowano 615,7 tys. ton tych warzyw, a w 2023 r. 647 tys. ton. Spadła produkcja ogórków uprawianych pod osłonami z 327,7 tys. ton w 2022 r. do 317 tys. ton w 2023 r. Największy spadek zanotowano w produkcji tzw. pozostałych warzyw uprawianych pod osłonami (papryka, bakłażan, rzodkiewka i sałata) – w 2022 r. ich produkcja wyniosła 514,2 tys. ton, a w 2023 r. – 370 tys. ton.