Opis i cykl rozwojowy

Pchełka smużkowana (Phyllotreta nemorum) – długości 3 mm, czarna, metalicznie błyszcząca z dwoma, jednakowej szerokości żółtymi paskami na grzbietowej stronie ciała.

Pchełka falistosmuga (Phyllotreta undulata)  – długości do 2 mm, czarna z dwiema falistymi, na końcu szerszymi, żółtymi smugami od strony grzbietowej.

Pchełka czarna (Phyllotreta atra) – długości do 2,5 mm, koloru czarnego.

Pchełka czarnonoga (Phyllotreta nigripes) – długości do 2,5 mm, koloru metaliczno zielonego.

Pchełka burakowa (Chaetocnema concina) – długości do 2,3 mm, czarna z brązowym lub zielonkawym połyskiem.

Zimują chrząszcze pod resztkami roślin, w ściółce i glebie. Wiosną żerują na chwastach w pobliżu miejsc zimowania a potem przelatują na plantacje warzyw. Jaja składane są do gleby. Rozwój larw trwa około 4 tygodni. Larwy przepoczwarzają się w glebie a dorosłe chrząszcze żerują na roślinach.

Szkodliwość

Dorosłe chrząszcze wygryzają liczne drobne otwory w liściach, a także w liścieniach. Przy masowym wystąpieniu szkodnika rośliny więdną, liście brązowieją i zamierają. Największe szkody pchełki wyrządzają przy ciepłej, suchej i słonecznej pogodzie. Szczególnie groźne są dla rozsady warzyw kapustnych, dla młodych roślin rzodkiewki i siewek buraka. Objawy żerowania owadów na starszych roślinach (np. główkach kapusty) widoczne są w postaci jasnych, skorkowaciałych plam. Larwy większości gatunków pchełki żerują na korzeniach.

Zwalczanie ww. szkodników metodą integrowanej ochrony roślin:

  • Stosować płodozmian.
  • Niszczenie chwastów z rodziny kapustowatych przed siewem lub sadzeniem, zapobiega rozprzestrzenianiu  się chrząszczy.
  • Zaprawianie nasion bezpośrednio przed wysiewem zalecanymi środkami ochrony roślin, ochroni rośliny przed pchełkami w okresie do 6 tygodni.
  • Uprawy wczesne kapustnych można okrywać agrowłókniną, która zabezpiecza rośliny przed szkodnikami.
  • Opryski chemiczne przy pomocy zalecanych do IP środków ochrony roślin, można wykonywać po przekroczeniu progu zagrożenia. Wynosi on 2-4 chrząszcze na 1 mb rzędu.