Zalecenia BASF w ochronie warzyw kapustnych

Zagadnienia dotyczące ochrony przed chorobami oraz ofertę preparatów do ochrony kapusty głowiastej i innych warzyw z tej rodziny zaprezentował Przemysław Kostrzewski z firmy BASF. Na początku swego wystąpienia podkreślił, że współczesna produkcja ogrodnicza będzie opierała się na metodach integrowanych, ukierunkowanych na bardziej zrównoważone prowadzenie upraw z wykorzystaniem zarówno preparatów chemicznych, jak i biologicznych. Jest to podyktowane m.in. względami społecznymi (bardziej świadome społeczeństwo) oraz większymi restrykcjami prawnymi i systematycznym wycofywaniem niektórych środków ochrony roślin (np. tylko do 28 listopada 2024 r. może być stosowany fungicyd Polyram 70 WG).

Omawiając choroby roślin, prelegent zwrócił szczególną uwagę na alternariozę i szarą pleśń – dwie najczęściej występujące, polifagiczne choroby pochodzenia grzybowego. U roślin z rodziny kapustowatych grzyby z rodzaju Alternaria powodują zgorzel siewek, a po posadzeniu rozsady na miejscu stałym czerń krzyżowych, objawiającą się różnej wielkości plamami na najstarszych liściach, prowadzącymi następnie do nekroz i wykruszania się tkanek. Jest to choroba, która może zdyskwalifikować plon kalafiora i brokułu, ponieważ porażenie tych gatunków warzyw objawia się brązowieniem róż. Wzmożone ryzyko porażenia przez Alternaria sp. istnieje w warunkach wysokiej wilgotności powietrza (95-100%) przy temperaturze 18-25 st. C i minimum 5-godzinnym okresie zwilżenia liści.

Oprócz prawidłowo zaplanowanego płodozmianu, głębokiego przyorywania resztek rozbiorczych oraz wykorzystania wolnego od patogenu materiału siewnego niezbędna jest ochrona chemiczna. Od wprowadzenia do obrotu handlowego w 2005 roku wciąż popularnym środkiem o wysokiej skuteczności w zwalczaniu wielu chorób grzybowych w uprawie kapusty jest Signum 33 WG. Ten fungicyd świetnie sprawdza się w ochronie kapusty głowiastej przed czernią krzyżowych i szarą pleśnią. Ma 14-dniową karencję i stosuje się go maksymalnie 3-krotnie w ciągu sezonu, w dawce 0,75-1 kg/ha – zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby. Chroni również uprawy przed powszechnie występującą w okresach wysokiej wilgotności szarą pleśnią.

Specjalista z firmy BASF wspomniał również o fungicydzie Dagonis, który został wprowadzony na rynek w 2019 roku. Oparty jest na dwóch substancjach aktywnych (fluksapyroksadzie, również pod nazwą Xemium®, a także difenokonazolu) o odmiennym mechanizmie działania. Zarejestrowany jest m.in. do zwalczania czerni krzyżowych i plamistości pierścieniowej kapustnych (dawka 1 l/ha). Jak poinformował specjalista, preparat Dagonis z uwagi na unikatowy skład wykazuje właściwości umożliwiające przemieszczanie się w warstwie kutykularnej i membranach oraz ścianach komórkowych i układzie naczyniowym. Ponadto stwierdzono doświadczalnie, że ten fungicyd chroni również nowe przyrosty, z tego względu powinniśmy go używać do pierwszych zabiegów w programie ochrony kapustnych przed Alternarią, na początku wiązania główek kapusty czy też róż kalafiora.

Do ochrony kapusty przed fuzariozą nadal nie ma zarejestrowanych preparatów, niemniej jednak przeprowadzone doświadczenia wskazują na wysoką skuteczność w ograniczeniu rozwoju tej choroby zabiegu preparatem Signum 33 WG – w dawce 1 l/ha łącznie z 4 kg siarczanu magnezu.

Herbicydy marki BASF w uprawach warzyw kapustnych

Do zwalczania chwastów w uprawie warzyw kapustnych, przed i po posadzeniu rozsady zarejestrowany jest Stomp Aqua 455 CS. Dzięki zastosowanej formulacji podczas opryskiwania mikrokapsułki wskutek wysokiego ciśnienia otwierają się i uwalniają substancję aktywną (pendimetalinę). Co równie ważne formulacja ta jest jedyną bezpieczną do stosowania po posadzeniu rozsady (w zestawieniu z konkurencyjnymi preparatami opartymi na tej samej substancji aktywnej). Zabieg preparatem Stomp Aqua 455 CS w uprawie warzyw kapustnych wykonuje się na uprawioną, wilgotną glebę (nie mieszać z glebą aby pozostawić powłokę herbicydową), najlepiej po przyjęciu się rozsady do fazy 6 liści, w dawce 3,5 l/ha. Specjalista z firmy BASF polecał również wykorzystać herbicyd Butisan Duo 400 EC do stosowania po przyjęciu się rozsady. Zwalcza on chwasty w fazie siewek, najpóźniej do fazy 2. liścia, w zalecanej dawce 2,5 l/ha.

BASF to nie tylko chemia

W uprawach pod osłonami (m.in. papryki, pomidora i oberżyny) prelegent rekomendował nowe preparaty biologiczne – Fytosave i Serifel. Pierwszy z nich jest środkiem stymulującym naturalne mechanizmy odporności roślin. Z kolei Serifel oparty na wyselekcjonowanym szczepie pożytecznej bakterii B. amyloliquefaciens MBI600, jest zarejestrowany do ochrony przeciw szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej. Hamuje kiełkowanie zarodników i rozwój grzybni. Przemysław Kostrzewski polecał również wstąpienie do programu BeneFito, dzięki któremu można m.in. wiele zaoszczędzić kupując preparaty marki BASF.